< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 15-898
Subsidievorm: Meerjarig project
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Prof.dr. U.L.M. Eisel UMCG, Groningen
Dr. W. Baron UMCG, Groningen
Prof.dr. J.D. Laman UMCG, Groningen
Instituut: MS Centrum Noord Nederland
Budget: € 249.474,- voor 4 jaar, 2016-2020

Eiwit als aangrijpingspunt voor nieuwe MS behandeling

Belang: Uit eerder onderzoek is gebleken dat de receptoren van het eiwit TNFα (Tumor Necrose Factor alfa) een veelbelovend aangrijpingspunt voor de behandeling van MS zijn. TNFα is een zogenaamde cytokine, een signaalstof die cellen uitscheiden om andere cellen te ‘waarschuwen’ dat er een infectie of ontsteking gaande is. Geneesmiddelenstudies uit de jaren 90, waarbij medicijnen gericht op het neutraliseren van het eiwit TNFα werden getest, zijn echter gestaakt omdat het medicijn de ziekte verergerde in plaats van remde. Nieuwe inzichten wijzen er nu op dat het eiwit een tegenovergestelde werking kan hebben, doordat het kan binden aan twee verschillende receptoren; TNF-receptor 1 (TNFR1) en TNF-receptor 2 (TNFR2). Door selectief TNFR1 te remmen of TNFR2 te activeren met nieuw ontwikkelde medicijnen zien wij een aanknopingspunt voor een mogelijke therapie voor MS. Een remmer voor TNFR1 bleek recentelijk succesvol in een model van MS. Wij hopen met een selectieve activatie van TNFR2 hetzelfde of een beter resultaat te bereiken.

Ulrich werkt aan een betere behandeling voor MS

Helpt u mee?

Medicijn testen in MS-modellen

Methode: Prof. Kontermann en Prof. Pfizenmaier van de Universiteit van Stuttgart hebben een uniek geneesmiddel ontwikkeld dat specifiek TNFR2 activeert. Wij gaan dit middel testen in verschillende modellen van MS. We gaan onderzoeken of het middel de ziekteverschijnselen van MS onderdrukt en of het middel evengoed of zelfs beter werkt dan de TNFR1 remmer. Daarnaast willen ook kijken of het medicijn de aanmaak van nieuwe myeline (remyelinisatie) bevordert.

Verschillen in effecten onderzoeken

Resultaat: Op dit moment onderzoeken we de effecten van TNRF2 activatie in verschillende modellen voor MS. Het middel wordt ook getest in celkweken om meer fundamentele vragen te beantwoorden over de werking het middel op verschillende soorten cellen die aanwezig zijn in de hersenen.

Is TNFR2 een goede manier om MS tegen te gaan?

Impact: We hopen met dit onderzoek te onderbouwen dat TNFR2 activatie een goede manier is om MS te kunnen tegengaan en beogen hiermee deze therapiemogelijkheid een stap verder in de richting van de kliniek te brengen.

Publicaties:

V Pegoretti, W Baron, JD Laman and UL Eisel Selective modulation of TNF-TNFRs signaling: insights for MS treatment. Frontiers in Immunology 9:925. doi: 10.3389/fimmu.2018.00925 (2018)
Projectnummer: 15-898