< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 22-1146
Subsidievorm: Jonge onderzoekers
Doel: Diagnose en verloop
Onderzoekers:
Dr. Sinéad Moylett
Instituut: KU Leuven
Budget: € 20.000 voor 5 maanden, 2022
Status: Lopend

Risicofactoren voor ernstig ziekteverloop bepalen

Belang: Multiple sclerose (MS) is een zeer heterogene ziekte. Afhankelijk van de plaats van de schade treden verschillende symptomen op. Bovendien variëren de symptomen van persoon tot persoon. Tot op heden focust het MS-onderzoek zich vooral op het identificeren van factoren die bijdragen tot een verhoogd risico op MS. Welke factoren bijdragen tot een ernstiger ziekteverloop zijn nog niet bekend. Het is niet duidelijk waarom sommige personen met MS een ernstiger ziekteverloop kennen terwijl anderen nagenoeg geen symptomen ervaren.

Sinéad werkt aan het beter voorspellen van het ziekteverloop.

Helpt u mee?

Ziekteverloop op lange termijn voorspellen

Methode: In dit project zullen nieuwe statistische methoden en ‘artificial intelligence’ algoritmes toegepast worden om de verschillen tussen mensen met MS te onderzoeken. Met een groot aantal data van mensen met MS beschikbaar, zullen we bestuderen hoe biologische en genetische factoren vanaf diagnose een invloed hebben op het ziekteverloop op langere termijn. We zullen bestuderen welke factoren bijdragen tot progressie, beperkingen en oplaaiingen van de ziekte.

Biomarkers bepalen die ziekteachteruitgang voorspellen

Verwacht resultaat: In vorig werk vonden we een biologische marker, CHIT1 genaamd, geassocieerd met ziekteverloop op langere termijn (e.g. beperkingen en oplaaiingen). In dit project zullen we meerdere biomarkers associëren met metingen van progressie op verschillende tijdspunten. We verwachten bijkomende biomarkers (zowel biologisch als genetisch) te vinden die een invloed hebben op progressie. Ook verwachten we dat deze biomarkers aantoonbaar zullen zijn op verschillende tijdspunten in de ziekte.

Betere keuzes maken voor behandeling

Impact: MS is een ziekte die heel sterk varieert van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren amper symptomen terwijl anderen reeds in een vroeg stadium beperkt worden door MS. Momenteel kunnen artsen het ziekteverloop niet voorspellen. Door het identificeren van biomarkers op het tijdspunt van diagnose helpen we artsen met keuzes te maken omtrent de keuze van behandeling, wie deze nodig heeft en wanneer deze het best voorgeschreven kan worden.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de Blom-de Wagt Foundation.

Projectnummer: 22-1146