Remming van Th17.1 afweercellen in vroege MS: richting persoonsgebonden therapie

Belang

Dit klinisch-gerelateerd onderzoek richt zich op de werking van hormonen, zoals vitamine D, waarvan bekend is dat zij het afweersysteem onderdrukken. Daarbij onderzoeken wij hoe deze stoffen kunnen worden ingezet om MS zo vroeg en effectief mogelijk te behandelen. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwelijke geslachtshormonen ervoor zorgen dat afweercellen beter reageren op vitamine D. In een model voor MS konden deze hormonen zelfs het ontwikkelen van ziekteverschijnselen voorkomen. Daarnaast maakt vitamine D afweercellen mogelijk gevoeliger voor glucocorticoïden, een veelgebruikt medicijn dat het afweersysteem onderdrukt. Wij hebben recent laten zien dat een bepaald type afweercel, de zogenaamde Th17.1 cel, resistent is voor glucocorticoïden en selectief naar het brein migreert om lokale ontstekingsprocessen te bevorderen in MS. Ook vonden we dat de schadelijke Th17.1 cel direct geremd wordt in patiënten die goed reageren op tweedelijns middel natalizumab.

Methode

In dit project worden Th17.1 cellen uit verschillende groepen patiënten met vroege MS vergeleken. De afweercellen worden gestimuleerd met zowel vitamine D als vrouwelijke geslachtshormonen om te onderzoeken of deze stoffen inderdaad de ontstekingsactiviteit van de afweercellen remmen. Ook zullen wij bepalen of de cellen gevoeliger worden voor glucocorticoïden.

Impact

De resultaten uit dit onderzoek zullen direct bijdragen aan

1) een beter begrip van natuurlijke regulatoren van ontstekingsactiviteit in MS (prevalentie in vrouwen, bescherming door zwangerschap, vitamine D en glucocorticoïd effectiviteit), en

2) ontwikkeling van meer gerichte en persoonsgebonden therapie tegen ziekteverwekkende T cellen in MS. 

 

Dr. M.M. van Luijn en Prof.dr. R.Q. Hintzen (ErasmusMC, Rotterdam) - 16-952MS

€ 249.474,- voor 4 jaar, 2018-2022