< Terug naar onderzoeken

Belang

Waarom krijgt de één wel multiple sclerose (MS) en de ander niet? Er is nog steeds onvoldoende bekend over de ziektemechanismen die MS veroorzaken. Bekend is dat blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren in de jeugd de kans om later MS te krijgen sterk beïnvloedt. Maar hoe en op welke exacte leeftijd deze omgevingsfactoren (bijvoorbeeld vitamine D, blootstelling aan zonlicht, overgewicht, rokende ouders) hun invloed uitoefenen is nog niet bekend. Wij willen de invloed van deze omgevingsfactoren op hersenontwikkeling op de kinderleeftijd bestuderen.

Rinze zoekt naar de oorzaken van MS.

Helpt u mee?

Methode

Om deze vraag te beantwoorden is een groot bevolkingsonderzoek bij kinderen nodig. Wij willen daarom gebruik maken van de Rotterdamse Generation R studie. De Generation R studie, gestart in 2002, is een groot bevolkingsonderzoek waaraan bijna 10.000 kinderen meedoen. Hierbij kijken we naar omgevingsfactoren, genetische kwetsbaarheid voor MS en hersenontwikkeling (door middel van MRI-scans). Onze hypothese is dat zowel omgevingsfactoren en genetische factoren de hersenontwikkeling dusdanig kunnen beïnvloeden, dat er op latere leeftijd een kwetsbaarheid kan ontstaan om MS te ontwikkelen.

Verwacht resultaat

Wij verwachten meer duidelijkheid te krijgen over factoren die mogelijk het hele vroege begin van MS beïnvloeden.

Impact

Begrip van het vroege begin van MS kan preventie van MS mogelijk maken.

 

Zie ook deze video van de ECTRIMS 2019 waarin Louk de Mol, promovendus werkzaam op dit project, de resultaten van het eerste jaar van dit onderzoek toelicht.

Soort onderzoek
Budget € 264.963 voor 4 jaar, 2018-2022
Subsidievorm Meerjarig project
Onderzoekers
Dr. R.F. Neuteboom ErasMS Centrum Rotterdam