Alternatieve geneeswijzen

Wat zijn alternatieve therapieën?

Er zijn vele diverse alternatieve therapieën: van medicijnen en diëten tot voedingssupplementen, mentale oefeningen en veranderingen van levensstijl.

Het verschil tussen alternatieve therapieën en de reguliere medicijnen is dat de reguliere medicijnen uitgebreid wetenschappelijk getest worden. Voordat deze medicijnen voorgeschreven mogen worden, is eerst uitgebreid getest of het middel werkt en of het wel veilig is. Hoewel van sommige alternatieve therapieën beweerd wordt dat deze werken, zijn deze meestal niet getest door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Zo kunt u zelf een oordeel vormen

Sommige alternatieve behandelingen kunnen uw algemene gezondheid bevorderen, zelfs als ze niet specifiek uw MS-symptomen opheffen. Andere zijn niet werkzaam voor MS en weer andere zijn gevaarlijk. Hoe kunt u nu het goede van het kwade onderscheiden? Wat moet u vermijden en wat is mogelijk de moeite waard? Het antwoord op al deze vragen is: verzamel informatie! Doe grondig navraag naar een alternatieve therapie. Blijf vragen stellen tot de antwoorden die nodig zijn, zijn verkregen.
Vraag concreet:

  • Wat houdt de behandeling in?

  • Hoe en waarom wordt deze verondersteld te werken?

  • Hoe effectief is de behandeling?

  • Wat zijn de risico’s?

  • Wat kost het?


Hebt u de antwoorden hierop gekregen, weeg dan de beweerde positieve effecten van de behandeling af tegen de mogelijke risico’s.

Belangrijk: betrek altijd uw arts erbij

  • Bespreek de alternatieve therapie met uw arts. Therapie zonder toezicht kan heel gevaarlijk zijn. Vraag uw arts wat hij vindt van de risico’s, positieve effecten, bijwerkingen en mogelijk wisselwerking met medicijnen die u gebruikt. Vraag ook om de ervaring van andere patiënten die dezelfde therapie gebruikt hebben.

  • Houd uw arts op de hoogte. Vertel uw arts alles over de therapieën die u gebruikt. Uw behandelend arts of verpleegkundige kan u ook helpen beslissen of het verstandig is de alternatieve therapie te blijven gebruiken.