Medicijnen en behandeling voor MS vergoed of niet?

De kosten voor ziekte-onderdrukkende MS-medicijnen en de behandeling van schubs zijn gedekt via de basisverzekering. Dit is ook het geval voor bepaalde medicijnen en behandelingen voor de symptomen van MS. In sommige gevallen wordt er per jaar een maximaal aantal behandelingen vergoed, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie. Voor eventuele aanvullende kosten of behandelingen bieden zorgverzekeraars aanvullende pakketten aan.

Voor andere kosten, zoals aanpassing van de woning of zorg aan huis, zijn er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor deze diensten kunnen mensen met MS terecht bij hun eigen gemeente.

Toegang tot zorg voor mensen met (progressieve) MS

Door middel van diverse producten en diensten, zoals ‘MS Zorg op Afstand, Verblijf Bepaalde Tijd en de Multidisciplinaire Screening’ kunnen mensen met MS uit het hele land, gebruik maken van de kennis rondom progressieve MS binnen MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum. In deze fase is ziekte-onderdrukkende MS-medicatie vaak zeer beperkt inzetbaar, maar kunnen diverse behandelingen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.

Vooralsnog valt de vergoeding van deze extramurale diensten voor mensen met progressieve MS onder zowel de zorgverzekeringswet (ZVW) (wanneer het monodisciplinaire paramedische behandeling of interventie betreft) als de subsidieregeling extramurale behandeling (wanneer het een multidisciplinaire behandeling of interventie betreft). In het eerste geval is de vergoeding niet toereikend.

Actie op dit punt zal plaatsvinden vanuit Nieuw Unicum richting ZVW. Om gebruik te maken van de subsidieregeling moeten cliënten een CIZ-indicatie hebben. Dit kost veel tijd en moeite en helaas is de cliënt hiervan direct de dupe; acute klachten kunnen namelijk niet wachten op een doorlooptijd van 6 weken en langer voordat een indicatie wordt afgegeven.

Overigens dient opgemerkt te worden dat het voor thuiswonende mensen met MS die een indicatie van het CIZ nodig hebben voor verblijf en behandeling binnen de WLZ (intramuraal) bijna onmogelijk is geworden om deze te krijgen, daar er te allen tijden sprake moet zijn van cognitieve problematiek. Tussen wal en schip valt tot slot de (neuro-) psychologische zorg, hetgeen bij MS schrijnend is omdat het percentage cognitieve klachten enorm hoog is. De impact van dit type klachten op de kwaliteit van leven is heel groot. Komend jaar wordt bij betrokken instanties door MSR en NU op deze problematiek nader ingegaan.