Onderzoek naar MS bij kinderen van groot belang

Het Nationaal Kinder MS Centrum is gespecialiseerd in de behandeling en diagnostiek van MS op kinderleeftijd. Het Kinder MS Centrum levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de bekendheid en kennis rondom de ziekte. Enerzijds door voorlichting te geven, zoals tijdens de jaarlijkse kinder-MS-dag of op de website van het Kinder MS Centrum, maar ook aan collega kinderneurologen. Anderzijds door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar MS en verwante aandoeningen bij kinderen. Het centrum is gevestigd binnen het Erasmus MC-Sophia in Rotterdam.

In het centrum werken verschillende specialisten samen om de zorg voor en begeleiding van kinderen met MS te verbeteren. Het kind en zijn/haar ouder(s) worden begeleid door de kinderneuroloog en kinder-MS-verpleegkundige. De MS-verpleegkundige coördineert de totale zorg en geeft naast informatie/voorlichting ook begeleiding bij de dingen in het dagelijks leven zoals school en thuis. Verder wordt het kind gezien en begeleid door verschillende disciplines; een continentie verpleegkundige en eventueel uroloog, een kinder-neuropsycholoog, consulenten Onderwijs en Ondersteuning en een kinderrevalidatiearts. De revalidatiearts begeleidt kinderen die door MS problemen hebben met het bewegen. De revalidatiearts werkt vaak samen met andere specialisten zoals een ergotherapeut, logopediste, maatschappelijk werker, fysiotherapeut en psycholoog. De website van het Kinder MS Centrum bevat informatie specifiek voor kinderen en jongeren die zelf MS hebben. Ook ouders, leraren en zorgprofessionals kunnen op de website terecht voor informatie over kinderen met MS.

Doneer en help samen met ons MS de wereld uit

Uw donatie is van groot belang. Met uw steun is en blijft MS-onderzoek mogelijk.

Stichting MS Research en het Nationaal Kinder MS Centrum werken samen

Om kennis te vergroten en nieuwe informatie te delen die zorg en welzijn van kinderen met MS verbeteren, werken Stichting MS Research en het Nationaal Kinder MS Centrum in Rotterdam nauw samen. Zo is in het centrum een biobank opgezet waar bloed, hersenvocht en DNA van kinderen met MS wordt opgeslagen, samen met klinische gegevens. Deze unieke verzameling van materialen en informatie is cruciaal voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar MS bij kinderen. Onderzoek is noodzakelijk omdat er nog maar weinig bekend is over de oorzaak, prognose en behandeling van de ziekte. Naar verwachting draagt onderzoek naar MS bij kinderen ook bij aan het begrip over MS bij volwassenen.

Vliegende start dankzij de VriendenLoterij

Tijdens het Goed Geld Gala in 2012 heeft de VriendenLoterij een bedrag van ruim 480.000 euro toegekend aan de Stichting MS Research en het Nationaal Kinder MS Centrum in Rotterdam, bedoeld voor onderzoek naar en voorlichting over MS bij kinderen. Dankzij deze vliegende start vormt dit centrum nu het hart van onderzoek en behandeling in Nederland. De VriendenLoterij steunt organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland. Deelnemers van de VriendenLoterij kunnen hun lot oormerken. Met deze zogeheten geoormerkte’ loten kun je een specifiek doel steunen, zoals Stichting MS Research.