Samen met MS Centrum Amsterdam

In 1998 stond Stichting MS Research mede aan de wieg van het MS Centrum Amsterdam. Al die jaren heeft de Stichting het centrum gesteund door middel van programmasubsidies (de zesde programmasubsidie loopt van 2019 tot 2023) en individuele subsidies voor pilots, projecten en fellowships. Sinds de oprichting van het MS Centrum Amsterdam hebben donateurs van Stichting MS Research alles bij elkaar circa € 33,5 miljoen bijgedragen aan het centrum. Dit bedrag is verdeeld over ruim 146 onderzoeksprojecten en -programma’s.

Wat is er tot nu toe bereikt?

 • Snel en betrouwbaar de diagnose stellen
  Door het gebruik van MRI kunnen we veel sneller en met grotere zekerheid de diagnose MS stellen. Eind jaren tachtig stond in VUmc de eerste MRI-scanner in Nederland. Onderzoek van professor Barkhof heeft er toe geleid dat MRI-scans werden toegevoegd aan het stellen van de diagnose.
 • Meer weten over ontstekingen in hersenen en ruggenmerg
  We weten al veel beter welke cellen op welke manier een rol spelen bij het ontstaan van een laesie. Daardoor kunnen en zijn er al behandelingen ontwikkeld die specifiek op bepaalde ziekteprocessen ingrijpen. Het MS Centrum Amsterdam heeft onder andere bijgedragen aan meer kennis over de bloed-hersenbarrière, de afscheiding tussen het bloed en het vocht in de hersenen. Ook weten we meer over de rol van mitochondriën, de energiecentrales van de cel, en over zuurstofradicalen.
 • Meer weten over hersenweefselafbraak
  Naast de aanwezigheid van ontsteking blijkt uit studies, van onder andere het MS Centrum Amsterdam, dat hersenweefsel verdwijnt. Het verlies van hersenweefsel is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de achteruitgang van het cognitief functioneren. Bij het MS Centrum Amsterdam is het Expertisecentrum Cognitie opgericht voor onderzoek en zorg voor mensen met MS en cognitieve klachten.
 • Behandeling van het ziekteverloop beïnvloeden
  De behandelmogelijkheden zijn gegroeid van nul in 1995 naar meer dan 10 behandelingen nu. Bij de eerste middelen die in de jaren negentig op de markt kwamen waren onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam nauw betrokken. Ook aan het eerste tweedelijnsmiddel, natalizumab, heeft het MS Centrum Amsterdam veel bijgedragen.
 • Monitoren van bijwerkingen
  Het nadeel van meer medicatiemogelijkheden is dat mensen met MS ook te maken krijgen met meer bijwerkingen. Met het goed monitoren van mensen met behulp van MRI kunnen ernstige bijwerkingen vroeg herkent en behandelt worden. Richtlijnen hiervoor zijn opgesteld met onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam.

Steun onderzoek van MS Centrum Amsterdam

Help prof.dr. Bernard Uitdehaag, directeur van het MS Centrum Amsterdam, en zijn team hun doelen te bereiken.

Onderzoek MS Centrum Amsterdam

Onderzoek richt zich op het behoud van het optimaal functioneren van mensen met MS, zodat de kwaliteit van leven hoog en participatie in de samenleving volwaardig blijft. Ofwel: een betere toekomst voor mensen met MS en uiteindelijk een wereld zonder MS.

Het onderzoek richt zich op:

 1. Ziekte proces MS begrijpen
  • Wat is de oorzaak van MS? Hoe ontstaan nieuwe laesies? Hoe verloopt de progressie?
 1. Behandeling verbeteren
  • Wat is de beste behandeling voor wie op welk moment? Hoe monitoren we de behandeling het beste?
 1. Kwaliteit van leven verbeteren
  • Hoe kunnen beperkingen door symptomen verminderd worden de kwaliteit van leven te verbeteren?

Programmasubsidie MS Centrum Amsterdam

lees meer over het onderzoek dat Stichting MS Research financieel steunt

MS Centrum Amsterdam is trots op …

alles wat bereikt is sinds 1998. Trots op het werk van de onderzoekers binnen het centrum, maar ook trots op de vele nationale en internationale samenwerkingen die hebben geleid tot meer kennis over en betere behandeling van MS. Dit alles heeft geleid tot een top drie positie van MS centra over de hele wereld, maar vooral op beter kwaliteit van leven voor mensen met MS.

MS Centrum Amsterdam  werkt aan …

een wereld zonder MS.