Zelf een standpunt vormen

Sommige alternatieve behandelingen kunnen de algemene gezondheid bevorderen, zelfs als ze niet specifiek MS-symptomen opheffen. Andere zijn niet werkzaam voor MS en weer andere zijn gevaarlijk. Hoe kan iemand nu het goede van het kwade onderscheiden? Wat kan beter vermeden worden en wat is mogelijk de moeite waard? Het antwoord op al deze vragen is niet makkelijk, maar informatie verzamelen helpt zeker. Om een keuze te maken voor een alternatieve behandeling, kan het helpen een antwoord te zoeken op de volgende vragen:

  • Wat houdt de behandeling in?
  • Hoe en waarom wordt deze verondersteld te werken?
  • Hoe effectief is de behandeling?
  • Wat zijn de risico’s?
  • Wat kost het?

Beweerde positieve effecten van de behandeling moeten daarbij zeker afgewogen worden tegen de mogelijke risico’s, op korte of langere termijn.

Betrek altijd uw arts bij uw keuzes

Bespreek de alternatieve therapie of medicatie met je arts. Een behandeling zonder toezicht of begeleiding kan namelijk gevaarlijk zijn. Je kunt een arts vragen naar wat hij/zij vindt van de risico’s, positieve effecten, bijwerkingen en mogelijke wisselwerking met medicijnen. Dit geeft belangrijke informatie. Ook kun je nieuwe of aanvullende inzichten krijgen door andere patiënten die dezelfde behandeling gebruiken te vragen naar hun ervaringen.