Niemand op de wereld is voorstander van dierproeven

Stichting MS Research denkt dat niemand op de wereld voorstander is van dierproeven. Ook wij niet. Tegelijkertijd denken wij ook dat niemand ter wereld ongeneeslijk ziek wil zijn. Welke ziekte het dan ook betreft. Velen van ons zijn dankbaar dat er vaccinaties en levensreddende medicijnen beschikbaar zijn. Hiervoor zijn in het verleden echter helaas proeven op dieren nodig geweest.

Een toekomst zonder dierproeven, daar werken wij aan mee

Daarom hopen wij dat nog meer betrokken organisaties de handen ineen slaan. Net als de gezamenlijke gezondheidsfondsen al jaren doen. Om middels andere investeringen en dus innovaties, die antwoorden te vinden waar onze gezondheidszorg, en in de eerste plaats alle patiënten, op wachten. Met vereende krachten kan dit realiteit worden.

Stichting MS Research stimuleert en financiert dierproefvrije alternatieven

Helaas is proefdieronderzoek in sommige gevallen wettelijk verplicht en bovendien nog steeds nodig om behandelingen te realiseren die leiden tot een oplossing voor MS. Evenals andere gezondheidsfondsen zet Stichting MS Research zich in om dierproefvrije innovaties te stimuleren. Dit doen wij onder andere door het financieren van onderzoek naar alternatieven voor dierproeven.

Het doen van onderzoek in hersenweefsel van mensen met MS, biedt in veel gevallen een alternatief voor dierproeven. Onze Stichting financiert mede daarom de Nederlandse MS-Hersenbank en is hiervan de belangrijkste subsidieverstrekker. Daarnaast dragen wij bij aan het opzetten van databanken/ computermodellen en de ontwikkeling van proefdiervrije modellen voor MS.

Alleen bij uitdrukkelijke noodzaak

Recent hebben organisaties die zich inzetten voor het welzijn van dieren, ons verzocht een standpunt omtrent het gebruik van dierproeven kenbaar te maken. Stichting MS Research volgt, net als onze collega goede doelen op het gebied van gezondheidszorg, al jaren het dierproevenbeleid van de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF1). Als lid van de SGF is Stichting MS Research betrokken bij en investeert in het onderzoeksprogramma Humane meetmodellen. Met dit programma investeren wij als gezondheidsfondsen gezamenlijk in de ontwikkeling van betere, humane meetmodellen. Ook zet de SGF zich  samen met andere partijen in om de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven te stimuleren. Net als collega fondsen hanteert Stichting MS Research het ‘Nee, tenzij …. principe’. Dit betekent dat onderzoek met proefdieren niet wordt gefinancierd, tenzij het onvermijdelijk is.

Zorgvuldige toetsing door wetenschappelijk raad

De Wetenschappelijke Raad van Stichting MS Research, waarin nationale en internationale wetenschappers uit diverse disciplines zitting hebben, beoordeelt alle ingediende subsidieaanvragen op kwaliteit, relevantie en haalbaarheid. Indien het een onderzoek met proefdieren betreft, beoordeelt zij eveneens zorgvuldig de wel of niet uitdrukkelijke noodzaak van het proefdiergebruik. Ter ondersteuning van dit proces bevat elke subsidieaanvraag een specifieke set vragen hierover, die ontwikkeld is door eerder genoemde SGF. Na deze toetsing komen uitsluitend voorstellen voor onderzoek met een positief advies van de Wetenschappelijke Raad in aanmerking voor subsidie. Daarbij controleert Stichting MS Research uiteraard of de onderzoekers over de wettelijk verplichte goedkeuring van de ethische toetsingscommissie, de zogenaamde Centrale Commissie Dierproeven (CCD), beschikt.

3V-alternatieven voor dierproeven

Gezondheidsfondsen hanteren het beleid van de overheid dat gericht is op het ontwikkelen en implementeren van de zgn. “3V-alternatieven voor dierproeven”. De 3V’s staan voor vervangen, verminderen en verfijnen. Dierproeven worden steeds vaker en overal waar mogelijk vervangen door proefdiervrije experimenten. Als het echt niet anders kan om toch de zo nodige resultaten te vinden en dus onvermijdelijk blijkt, worden dierproeven verricht met het minimale aantal dieren dat nodig is om een goede proef te doen (verminderen). De dieren worden uiteraard zo goed mogelijk verzorgd en zo min mogelijk leed toegebracht (verfijnen).


De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 20 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten zij zich in voor ziekteoverstijgende onderwerpen zoals preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch onderzoek en proefdiervrije innovaties. De SGF bundelt de krachten van 20 gezondheidsfondsen en draagt als agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren.