Naast medewerkers die in dienst zijn, aangevuld met externe ondersteuning, is onze Stichting enorm blij dat vrijwilligers ons werk op diverse wijze ondersteunen. Dat gebeurt door ondersteuning op kantoor te bieden, maar ook bijv. via lid zijn van het comité van aanbeveling.

De leden van het comité van aanbeveling dragen de doelen van Stichting MS Research een heel warm hart toe en zetten zich geheel belangeloos in voor onze organisatie.

Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende leden:

Willeke van Ammelrooy

Topactrice

 • Debuteerde na haar eindexamen aan de Amsterdamse toneelschool als filmactrice in Rotterdam Europoort (1966).
 • Brak door met ‘Mira’ (1971) van Fons Rademakers.
 • Speelde na dit succes in enkele films van het duo Pim de la Parra en Wim Verstappen.
 • Was ook in de jaren ’80 op het witte doek te bewonderen: ‘De Lift’ (1983), ‘Ciske de rat’ (1984) en ‘Op hoop van zegen’ (1986).
 • Zeer indrukwekkend was haar vertolking in ‘Antonia’ (van Marleen Gorris), bekroond met de Oscar voor ‘beste buitenlandse film’.
 • Willeke van Ammelrooy viel ook in Nederland meerdere keren in de prijzen (Gouden Kalf).
 • Ze speelde ook in de bijzondere film ‘De Vlinder tilt de kat op’, waarin een MS-patiënt centraal staat. Deze film – de titel verwijst naar een oude Tibetaanse wijsheid – gaat over de verandering in persoonlijkheid die de ziekte MS teweeg kan brengen.
Mr. Job Cohen

Bestuurder

 • Was hoogleraar en rector magnificus aan de Rijksuniversiteit Maastricht.
 • Kwam tussentijds in het derde kabinet-Lubbers als staatssecretaris voor het hoger onderwijs.
 • Was daarna fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer.
 • Werd in het tweede kabinet-Kok belast met het vreemdelingen- en asielbeleid. Wist bekwaam een strengere Vreemdelingenwet door het parlement te loodsen die zorgde voor een afname van het aantal asielzoekers.
 • Was van april 2010 tot februari 2012 fractievoorzitter en politiek leider van de PvdA. Op 28 februari 2012 maakte hij zijn vertrek uit de Tweede Kamer bekend.
 • Op 26 maart 2014 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden waar hij de Thorbecke-leerstoel bekleedt.
 • Sinds 2018 is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie.

Lees ook het persoonlijke verhaal van Job.

Adriaan (Ad) 's-Gravesande

Nederlands documentairemaker, radio- en televisiepresentator en producent van artistieke en mediaproducties.

 • Studeerde na de middelbare school hoorn en piano aan het Conservatorium van Aken en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Werkte als programmamaker/eindredacteur bij AVRO-radio en televisie, VARA-radio en VPRO-televisie. Bij de laatste omroep was hij eindredacteur/presentator en leidde hij vele discussieprogramma’s over maatschappelijke en culturele onderwerpen.
 • Van 1984 tot 1991 was hij directeur van de stichting Bijzondere Kunstmanifestaties en artistiek leider van het Holland Festival. In zijn periode ontstonden bij de stichting BKm nieuwe projecten en festivals, zoals Het Theaterfestival, het Holland Dance Festival en Amsterdam Culturele Hoofdstad (1987).
 • Aansluitend hoofdredacteur van het weekblad HP/De Tijd en hoofdredacteur ad interim van het regionale televisiestation AT5.
 • Als onafhankelijk mediaproducent en -adviseur was hij in de jaren negentig de initiator, presentator, regisseur, documentairemaker en eindredacteur van producties voor de Publieke Omroep en Canal+.
 • Vanaf 1997 directeur der Nederlandse Film en Televisie Academie en deel van het Management-team van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
 • Van 1999 tot en met 2004 kwam hij weer in dienst van de AVRO (waar hij zijn carrière in 1966 begon), nu als programmadirecteur radio, televisie en internet.
 • tenslotte bekleedt hij vele bestuurlijke functies.
Prof.dr. J.C. Koetsier

Emeritus hoogleraar neurologie

 • Volgde na zijn gymnasiumdiploma te hebben behaald de studie geneeskunde aan de VU en ook aan de toenmalige Gemeente Universiteit (nu UVA).
 • Deed tijdens zijn studie (cum laude afgelegd) ook een assistentschap in de Biochemie, waar hij zijn vrouw leerde kennen.
 • Specialiseerde zich na zijn studie geneeskunde tot neuroloog, toen in de Valeriuskliniek te Amsterdam, waar hij bleef als specialist, vanaf 1976 als afdelingshoofd.
 • Was ook na de overplaatsing van de afdeling naar het VUmc afdelingshoofd en opleider van aanstaande neurologen.
 • Hoogleraar neurologie vanaf 1975 tot zijn emeritaat in 1998.
 • Werd in de jaren’70 gegrepen door het ziektebeeld MS en was al snel lid en later voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Stichting Vrienden Multiple Sclerose Research en lid van de International Medical advisory Board van de International Federation of Multiple Sclerosis Societies.
 • Was opleider en promotor van bijvoorbeeld prof.dr. C.H. Polman en prof.dr. R.Q. Hintzen (overleden in 2019), die later als hoogleraar met speciale aandacht voor MS werkten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam respectievelijk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Ds. Carel ter Linden

Emeritus predikant en voorganger

 • Voormalig legerpredikant in Ossendrecht en voorganger in de gemeenten Hoogvliet en Oegstgeest.
 • Van 1983 tot 1999 voorganger van de Kloosterkerk in Den Haag. Toen leerde hij de Koninklijke familie kennen, die regelmatig op zondag in de Kloosterkerk aanwezig is.
 • Werd nationaal bekend tijdens de inzegening van het huwelijk tussen prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst in mei 2001.
 • Gaf eerder catechisatie aan de prinsen Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn.
 • Was ook voorganger tijdens de uitvaartdiensten van Prins Claus (2002) en Prins Bernhard (2004) in Delft.
 • Doopte tevens Catharina-Amalia, dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in een dienst van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Werd tijdens zijn afscheid van de Kloosterkerk in 1999 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Mr. Henk Naves

Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak

 • Was gerechtsauditeur/plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep en Ambtenarengerecht in Den Haag.
 • Was vice-voorzitter College van beroep studiefinanciering te Groningen.
 • Werd sectorvoorzitter van de rechtbank in Amsterdam, later van de rechtbank in Rotterdam.
 • Werd daarna president van de rechtbank in Breda.
 • Werd voorzitter gerechtsbestuur (president) van de rechtbanken Oost-Nederland en Gelderland.
 • Was van 2015 tot 2018 voorzitter gerechtsbestuur (president) van de rechtbank in Amsterdam.
 • Werd per 1 september 2018 lid van de Raad voor de rechtspraak en is sinds 2019 voorzitter van dit college.
Huub Oosterhuis

Nederlands dichter en essayist

 • Trad na het eindexamen gymnasium in Amsterdam toe tot de Orde der Jezuïeten.
 • Studeerde filosofie in Nijmegen, Nederlandse taal- en letterkunde in Groningen en theologie in Maastricht.
 • In 1965 studentenpastor in Amsterdam.
 • Stichtte in 1972 het sociaal-cultureel vormingscentrum De Populier en in 1973 de theatergroep Poëzie Hardop.
 • Publiceerde als dichter in Roeping en Wending en debuteerde met de bundel Uittocht (1961).
 • Is buitenkerkelijk priester en socialist. Cultuur, politiek en religie zijn voor hem een onlosmakelijke drie-eenheid. Werd door zijn revolutionaire denken en afkeer van het celibaat uit de Rooms-Katholieke kerk gezet. Toch preekt hij nog steeds voor de Amsterdamse studentenecclesia.
 • Huub Oosterhuis geldt als de meest productieve schrijver/vertaler van psalmen en gedichten.
Dr. Alexander Rinnooy Kan

Hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam

 • Studeerde wiskunde in Leiden en econometrie in Amsterdam.
 • Werkte een jaar voor de Spectrum Encyclopedie (redacteur wiskunde) en drie jaar aan de universiteit Delft.
 • Ging in 1977 naar de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1980 hoogleraar operationeel onderzoek werd, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 rector magnificus.
 • Bekleedde tussendoor gasthoogleraarschappen in onder andere Californië (Berkeley) en Boston (MIT).
 • Trad na zijn voorzitterschap van VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) in 1996 toe tot de Raad van Bestuur van bank/verzekeraar ING (tot juni 2006).
 • Was sinds augustus 2006 tot 2012 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
 • Is per september 2012 Universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde bij de Universiteit van Amsterdam.
 • Was van juni 2015 tot juni 2019 lid van de Eerste Kamer.
 • Bekleedt vele bestuurlijke functies