Samen met MS Centrum ErasMS

Dankzij donateurs kan Stichting MS Research het wetenschappelijk MS-onderzoek in het MS-centrum structureel ondersteunen. In de afgelopen jaren hebben wij € 9,5 miljoen geïnvesteerd in 41 onderzoeksprogramma’s en -projecten.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Onderzoek van MS Centrum ErasMS heeft bijgedragen aan:

 • De ontdekking van 233 erfelijke factoren die het risico op MS bepalen.
 • Omgevingsfactoren zoals roken en vitamine D die het ontstaan en beloop van MS beïnvloeden.
 • De zoektocht naar de precieze afweercellen uit het bloed die het ziekteproces van MS bepalen.
 • Een snellere en betrouwbare diagnose van MS bij volwassenen en kinderen.
 • Inzicht in het ontstaan en verloop van MS bij kinderen.
 • Internationale richtlijnen voor het behandelen van MS bij kinderen.
 • Inzicht in de rol van stress en infecties bij het ontstaan van relapsen (schubs).
 • Stamceltransplantatie als middel om het afweersysteem maximaal af te remmen in MS.
 • Anti-MOG en anti-AQP4 ziekten als nieuwe ziekten die geen MS zijn, maar er wel op lijken.

Steun onderzoek van het ErasMS Centrum

Help dr. Joost Smolders, hoofd van het ErasMS Centrum, en zijn team hun doelen te bereiken.

Onderzoek MS Centrum ErasMS

De patiënt staat centraal in het onderzoek binnen MS Centrum ErasMS. Dit zijn mensen met MS die naar ErasMS komen voor goede zorg. In sommige gevallen gaat het dan om een second opinion, vooral over de diagnose en over het behandelbeleid. Van bijna alle patiënten wordt met toestemming materiaal verzameld, zoals serum en cellen uit het bloed, hersenvocht en DNA. In het laboratorium wordt met deze materialen onderzoek gedaan.

Het onderzoek binnen ErasMS richt zich op de volgende thema’s:

 • Het ontrafelen van de rol van het afweersysteem in MS
 • De relatie tussen onsteking en neurodegeneratie in MS
 • De invloed van genen op MS
 • MS bij kinderen
 • Voorspellen van het beloop bij MS
 • Biomarkers voor MS

Ook participeert het MS centrum in klinische studies naar nieuwe behandelingsvormen die ziekteprocessen bij MS moeten afremmen.

Programmasubsidie MS Centrum ErasMS

Lees meer over het onderzoek dat Stichting MS Research financieel steunt

MS Centrum ErasMS is trots op …

De wereldwijd unieke combinatie van kennis over de biologie van MS, welke direct gepaard is met optimale zorg voor patiënten.

Het MS-centrum is in het bijzonder trots op het volgende:

 • Patiënten krijgen gerichte informatie over hun ziekte en leren beter om te gaan met hun ziekte; belangrijk hierbij is de ondersteuning van een multidisciplinair team.
 • Naast drie gespecialiseerde MS-neurologen zijn in het centrum een physician assistant  en een kinder-MS-verpleegkundige werkzaam.
 • Het Nationaal Kinder MS Centrum gespecialiseerd in zorg voor en onderzoek naar kinderen met MS.
 • ErasMS omvat ook het nationaal expertise centrum voor neuromyelitis optica (NMO)
 • Het team van onderzoekers vertaalt de snelle biotechnologische ontwikkelingen en mogelijkheden van het wetenschappelijk onderzoek direct naar de wereld van de patiënt.
 • Speciale aandacht voor families waarin meerdere mensen MS hebben, voor erfelijkheid en omgevingsfactoren, voor (agressieve) varianten van MS en voor MS bij kinderen in het onderzoek.
 • Het centrum investeert in de opleiding en begeleiding van biomedische onderzoekers en artsen in opleiding tot neuroloog.
 • Neurologen binnen ErasMS zijn vertegenwoordigd in de executive board van ECTRIMS, het internationale MS genetica consortium (IMSGC)), de international pediatric MS Study Group (IPMSSG), International Society for Neuroimmunology (ISNI) en European school for Neuroimmunology (ESNI).

MS Centrum ErasMS werkt aan …

Een snellere duidelijke diagnose met een passende en tijdige behandeling voor mensen met MS en duidelijkheid over het samenspel van factoren die uiteindelijk leiden tot het ontstaan van MS.