< Terug naar onderzoeken

Belang

MS wordt veroorzaakt door ontstekingscellen die myeline, de beschermingslaag rondom zenuwuitlopers, in de hersenen en het ruggenmerg afbreken. De heersende opvatting was lange tijd dat in de eerste fase van MS deze ontstekingsactiviteit zorgt voor de neurologische symptomen van de ziekte. In de tweede progressieve fase van MS dacht men dat er minder ontstekingsactiviteit was en dat de symptomen met name veroorzaakt worden door schade aan de zenuwuitlopers.

Wij hebben hersenweefsel van mensen met MS, gedoneerd aan de Nederlandse Hersenbank voor MS (NHB-MS) onderzocht. Hieruit is gebleken dat ook op het moment van overlijden er nog steeds ontstekingsactiviteit aanwezig is in de hersenen. Hierdoor rijst de vraag: in hoeverre worden de symptomen van progressieve MS veroorzaakt door ontstekingsactiviteit en in hoeverre door schade aan de zenuwuitlopers?

Inge werkt aan het beter voorspellen van het ziekteverloop

Helpt u mee?

Methode

Het doel van dit onderzoek is om deze vraag te beantwoorden. Dit doen we door schade aan zenuwcellen en zenuwuitlopers in het hersenweefsel in kaart te brengen. Eerder hebben we al de activiteit en aantallen MS-ontstekingen in het hersenweefsel van overleden donoren met MS in kaart gebracht. In dit onderzoek bestuderen we de schade aan de zenuwuitlopers aan de hand van biomarkers in het hersenvocht van deze hersendonoren met MS. Vervolgens onderzoeken we hoe de mate van zenuwschade, activiteit en aantallen MS-ontstekingen en ziektebeloop samenhangen. Dezelfde biomarkers kunnen dan gebruikt worden om voorspellingen te doen bij mensen die nu leven met MS.

Verwacht resultaat

Met dit onderzoek krijgen we meer inzicht in hoeverre zenuwschade en ontstekingsactiviteit in de hersenen de symptomen van MS veroorzaken, en hoe dit gemeten kan worden in hersenvocht.

Impact

Wanneer deze processen beter gemeten kunnen worden, kan het ziektebeloop van MS beter voorspeld worden. Daarnaast zorgt dit onderzoek voor meer kennis over de collectie weefsel van NHB-MS, waardoor onderzoekers wereldwijd hier nog beter onderzoek mee kunnen doen.

Soort onderzoek
Budget € 100.000 voor 4 jaar, 2020-2024
Subsidievorm Hoogleraarsgrant
Onderzoekers
Prof.dr. Inge Huitinga, Nederlandse Hersenbank voor MS