Elk jaar opnieuw promoveren verschillende jonge wetenschappers op onderzoek naar of gerelateerd aan MS in Nederland. Stichting MS Research draagt financieel bij aan het onderzoek en/of proefschrift van het merendeel van deze promoties.

 Jaar promotieOnderzoeker (instituut)Titel (projectnummer)
2022Chairi Misrielal (MS Centrum Noord Nederland)Verstoorde recycling van hersencellen bij MS. Beschadigde of overbodige eiwitten worden niet goed opgeruimd en kunnen schadelijke eiwitklonten vormen.
2022Thecla van Wageningen (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Glia cellen in witte en grijze stof: relevantie voor multiple sclerose? (PR22-1)
2022Sabela Rodríguez Lorenzo (Amsterdam UMC, locatie VUmc)De choroid plexus in progressieve multiple sclerosis (PR22-2)
2022Erik Nutma (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Visualiseren van microglia in neurodegeneratieve ziektes (PR22-3)
2021Danko Čorić (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Optische coherentie tomografie in multiple sclerosis: hoe kan het ons helpen in de klinisch praktijk? (PR21-4)
2021Charlotte de Jong (UMCG)De rol van galectine-4 in (re)myelinatie en multiple sclerosis (11-767 MS)
2021Jessica Burggraaff (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Optimaliseren van functiemetingen en beeldvorming bij patiënten met multiple
sclerosis: de weg naar klinisch gebruik (PR20-9)
2021Nina Fransen (Amsterdam UMC, locatie AMC)Heterogeniteit in de immunopathologie van vergevorderde multiple sclerosis (PR21-3)
2021Liza Rijvers (Erasmus Universiteit)Antilichaam-onafhankelijke functies van B cellen in multipele sclerosis (15-490d MS)
2021Malte Borggrewe (UMCG)VISTA immuun checkpoint als aanknopingspunt voor behandeling tegen MS (13-833 MS)
2021Dennis Lentferink (UMCG)Regionale diversiteit in oligodendrocyt-voorlopercellen (17-970 MS)
2021Jamie van Langelaar (Erasmus Universiteit)B en T cel-gemedieerde demyeliniserende ziekte van het centrale zenuwstelsel: Onderliggende mechanismen en klinische perspectieven (15-490d MS)
2021Myrte Strik (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Problemen handfunctie en lopen gerelateerd aan verstoord hersennetwerk bij MS (PR21-1)
2021Casper van Munster (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Invaliditeit bij multiple sclerosis - Verbeteren van de klinische beoordeling (PR20-7)
2020Alexandra de Sitter (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Software om hersenkrimp te meten bij mensen met MS (PR20-9)
2020Iris Dekker (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Klinische en radiologische voorspellers voor ziekteprogressie bij multiple sclerose (14-358e MS)
2020Cyra Eline Leurs (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
Identificeren van potentiele biomarkers voor het vroegtijdig vaststellen van de diagnose, het voorspellen van ziekteactiviteit en ziekteprogressie en het monitoren van medicijnen bij multiple sclerose (14-358 MS)
2020Marlijn van der Poel (Amsterdam UMC, locatie AMC)Diversiteit van microglia: hun bijdrage aan laesieformatie in multiple sclerosis (13-830 MS en 17-975 MS)
2020Arjan Malekzadeh (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
Biologische reflecties in lichaamsvloeistoffen van de progressie van multiple sclerose en multiple sclerose-gerelateerde vermoeidheid (14-358e MS)
2020Jenny Annemieke Nij Bijvank (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Veranderen van de zichtlijn - Inzichten in oogbewegingen bij multiple sclerose (18-1027 MS)
2020Navina Chrobok (Amsterdam UMC, locatie VUmc)De expressie en rol van weefseltransglutaminase in leukocyten in multiple sclerose (PR20-4)
2020Zoé van Kempen (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Maak het persoonlijk: Natalizumab behandeling bij multiple sclerose (18-1030 MS)
2020Alwin Kamermans (Amsterdam UMC, locatie VUmc)De veelzijdige rol(len) van astrocyten in de pathologie van multiple sclerose (14-358e MS)
2020Inge Werkman (UMCG)Macrogliale diversiteit en het effect ervan op myelinisatie (15-891 MS)
2020Nathaly Espitia Pinzón (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Rol van weefsel Transglutaminase in gliacellen tijdens multiple sclerose (09-693 MS)
2020Madhurima Chatterjee (Amsterdam UMC, locatie VUmc)Contactines als nieuwe potentiele biomarkers voor de ziekte van Alzheimer, parkinson en multiple sclerose (PR19-8)