MS-centra voor wetenschappelijk onderzoek

Dankzij uw gift maakt Stichting MS Research al bijna 40 jaar onderzoek binnen de MS-centra in Amsterdam, Rotterdam en Noord-Nederland mogelijk. Het MS-onderzoek in Nederland behoort tot de top vijf van de wereld. Deze vier onderzoeksprogramma’s hebben nu uw steun nodig:

MS Centrum Amsterdam – Stop progressie bij MS

Meer kennis over de geleidelijke achteruitgang bij MS staat centraal bij de onderzoekers van dit grootste MS-centrum van Nederland. Hun doel is om zowel de fysieke achteruitgang als problemen met het denkvermogen te stoppen. Verschillende projecten maken onderdeel uit van het programma en benaderen deze doelen vanuit een eigen invalshoek, maar zijn onderling sterk verbonden. Zo wordt het inzicht in de biologische processen vergroot, is het ziekteverloop beter te voorspellen en krijgen mensen met MS een betere behandeling en kwaliteit van leven.

Lees meer of geef direct voor onderzoek in MS Centrum Amsterdam.

De Nederlandse Hersenbank voor MS, Amsterdam – Uniek materiaal voor MS-onderzoek wereldwijd

Microscoop

Het hersenweefsel van mensen met MS is van cruciaal belang voor het onderzoek wereldwijd. Mensen met MS hebben de keuze zich te registreren als hersendonor
en zo na hun overlijden hun hersenen te doneren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Goed in kaart gebracht hersenweefsel dat beschikbaar is voor wereldwijd onderzoek brengt zo de oplossing dichterbij. Door de pathologische, klinische en genetische gegevens van een grote groep mensen met MS nauwkeurig en uitgebreid te documenteren, krijgen we eveneens meerinzicht in het ziektebeloop. 

Lees meer of geef direct voor onderzoek in de Nederlandse Hersenbank voor MS. 

ErasMS MS Centrum, Rotterdam – Het ontstaan en beloop van MS

ErfelijkheidErfelijke en biologische factoren die MS veroorzaken en mede het verloop van de ziekte bepalen bij zowel volwassenen als kinderen staan centraal in Rotterdam. Kenmerkend voor het onderzoek is de sterke verbinding tussen onderzoek en kliniek. Het huidige programma zoekt antwoord op twee vragen: Hoe kunnen we ontsteking en neurodegeneratie betrouwbaar bepalen bij mensen met MS? En op welke manier is het afweersysteem betrokken in het ziekteproces van MS?

Lees meer of geef direct voor onderzoek in ErasMS MS Centrum.

MS Centrum Noord-Nederland – Herstel van schade

DNA

Om onze zenuwbanen zit een isolatielaag, de myeline. MS beschadigt deze isolatielaag. Waarom verloopt bij mensen met MS het herstel van deze myeline niet goed of is het zelfs helemaal weg? Het doel van het onderzoek van MS Centrum Noord-Nederland is alle factoren vinden die dit herstel belemmeren. Als we weten wat het herstel van myeline belemmert, opent dit nieuwe mogelijkheden om MS te behandelen. Een aanpak die kan leiden tot het daadwerkelijk remmen van de achteruitgang bij mensen met (progressieve) MS.

Lees meer of geef direct voor onderzoek in  MS Centrum Noord-Nederland.

Steeds meer onderzoek naar MS

De MS centra van Amsterdam, Rotterdam en Noord Nederland zijn gespecialiseerd in onderzoek naar MS én zorg voor mensen met MS. Stichting MS Research geeft structurele steun aan deze academische top-centra. Met de zogeheten programmasubsidies draagt de Stichting bij aan de kwaliteit en continuïteit van het MS onderzoek in Nederland en brengt daarmee een oplossing voor MS dichterbij. Naast de programmasubsidies worden ook projectsubsidies toegekend aan onderzoeksprojecten binnen de MS-centra. Met deze structurele en projectmatige ondersteuning heeft de Stichting grote investeringen kunnen doen in het MS-onderzoek. Zie ook onderstaande tabel (cijfers zoals in jaarverslag Stichting MS Research 2018)

Steeds betere zorg voor mensen met MS

De toename van dit onderzoek moet de zorg voor mensen met MS verder verbeteren. Daartoe bestaat in deze medische centra een nauw samenwerkingsverband tussen neurologen, gespecialiseerde MS-verpleegkundigen en andere deskundigen op het gebied van de diagnose en behandeling van MS.