Belangrijke zaken

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal belangrijke zaken omtrent subsidies van Stichting MS Research. Een gedetailleerde beschrijving van onze procedures en voorwaarden verbonden aan de subsidie staan omschreven in de subsidierichtlijnen van betreffende subsidievorm.

Voor de start

 • Vul het acceptatieformulier in
  • Mail ons een scan van het ingevulde formulier vóór de hierop vermeldde datum.
 • Vul het startformulier in
  • Mail ons een scan van het ingevulde formulier voordat het project van start gaat. Lever het formulier tijdig in, wij betalen helaas geen subsidie over de periode voor ontvangst van het startformulier.
 • Ontvang een planning van betalingen
  • Na ontvangst van het acceptatie- en startformulier sturen wij u een planning van betalingen en rapportages.

Wist u dat...

...het onderzoek in principe binnen 6 maanden na toekenning van start dient te gaan? Is dit om gegronde redenen niet haalbaar? Neem dan tijdig contact met ons op!

Wist u dat...

...het mogelijk is het project te starten voordat noodzakelijke METC, CCMO en/of CCD goedkeuring verkregen is? Vraag schriftelijk een verzoek tot uitstel aan.

Tijdens het onderzoek

 • Houd ons op de hoogte
  • Is goedkeuring van METC/CCMO of CCD verkregen? Stuur ons een digitale kopie.
  • Interessante bevindingen? Stuur ons Pdf’s van wetenschappelijke publicaties. Zoek vooraf afstemming met Stichting MS Research over nieuwsberichten en uitingen digitaal, in print en op social media waarin (resultaten van) het onderzoek genoemd worden.
  • Zijn er onderbrekingen, vertragingen of wijzigingen in het personeel, laat ons het weten!
 • Noem onze naam
  • Noem Stichting MS Research (Dutch MS Research Foundation) en/ of plaats ons logo in alle publicaties en publiciteitsuitingen die voortvloeien uit het gesubsidieerde onderzoek.
  • Uw subsidie is voor 100% mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Alleen dankzij de steun van vele trouwe donateurs kan Stichting MS Research het MS-onderzoek in Nederland structureel blijven steunen. Donateurs vinden het terecht belangrijk te horen welk onderzoek zij steunen en wat dit oplevert voor mensen met MS.
  • Neem de zin “dit onderzoek is (mede) mogelijk gemaakt door (donateurs van) Stichting MS Research” op in Nederlandstalige nieuwsberichten, artikelen en presentaties gericht op het algemeen publiek. Het is van extra meerwaarde om onze naam te noemen in uitingen gericht op een niet wetenschappelijke publiek. Dit leidt immers tot een grotere bekendheid en kennis over onze activiteiten en daarmee tot meer donaties en meer geld voor MS-onderzoek.
 • Rapporteer voortgang en resultaten
  • Dankzij de jaarlijkse voortgangsrapportages blijven wij op de hoogte van de voortgang en resultaten van uw onderzoek. Na goedkeuring van de voortgangsrapportages zullen wij het volgende jaar van de subsidie toekennen en uitkeren.
  • De (verwachte) resultaten delen wij graag met onze achterban. Daarom vragen wij u elk jaar een bijdrage te leveren aan het digitale overzicht van lopende projecten op onze website.

Wist u dat...

...alleen de tussentijdse- en eindrapportages schriftelijk zijn en bestaan uit twee delen (een wetenschappelijk verslag en financiële verantwoording)? Maak gebruik van de standaardformulieren.

Na afloop van de subsidie

 • Maak een eindverslag
  • Stuur ons een financiële en inhoudelijke eindrapportage binnen 6 maanden na de einddatum van het project. Maak gebruik van de standaardformulieren. Na goedkeuring van eindrapportages zullen wij het laatste subsidiebedrag uitkeren.
 • Vergeet ons niet!
  • Ook na afloop van het onderzoek, blijven wij graag op de hoogte van de Wetenschappelijke publicaties volgen immers vaak enige na afloop van een project. Vergeet ons niet te noemen en neem vooraf contact met ons op als media aandacht willen besteden aan uw onderzoek. Dat geeft ons de gelegenheid om ‘in te springen op de actualiteit‘ en berichten te delen en/of verder verspreiden.

Contact

E-mail: subsidies@msresearch.nl
Telefoon: 071 5600 500
Vermeld altijd het projectnummer, dan kunnen wij sneller de informatie vinden om uw vraag te beantwoorden.