Vanwege de Corona crisis en huidige beperkingen om te reizen naar en werken in het buitenland, wordt gekeken naar een andere invulling van de Monique Blom-de Wagt Grant 2021. Deze pagina wordt op korte termijn geactualiseerd.

Monique Blom-de Wagt Grant

De Monique Blom-de Wagt Grant biedt jonge MS-wetenschappers de mogelijkheid een werkbezoek te brengen aan een topinstituut in het buitenland. De persoonsgebonden prijs, mogelijk gemaakt door de Blom-de Wagt Foundation, dient te worden besteed aan fundamenteel MS-onderzoek. Aanvragers zijn werkzaam (geweest) bij een Nederlands of Belgisch onderzoeksinstituut.

De Monique Blom-de Wagt Grant heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van MS onderzoek in Nederland/België EN het stimuleren van de wetenschappelijke carrière van jonge onderzoekers.

Anders dan bij reguliere projecten weegt het curriculum vitae van de aanvrager mee in de beoordeling. De subsidie kan naar eigen inzicht worden besteed aan reis-, verblijf-  en/of onderzoekkosten, mits deze direct zijn verbonden aan het werkbezoek.

Nieuw

Met ingang van het najaar 2019 zijn de subsidievoorwaarden op twee punten aangepast:

  • Onderzoekers uit Nederland EN België komen in aanmerking voor de grant.
  • Ook onderzoekers die niet meer werkzaam zijn bij een Nederlands of Belgische onderzoeksinstituut kunnen een aanvraag indienen, mits zij een band hebben en houden met het onderzoek in Nederland/België.

Subsidie voor fundamenteel MS-onderzoek

De subsidie is bedoeld voor fundamenteel MS-onderzoek naar de oorzaken van en behandelingen voor MS. Basaal onderzoek gericht op het verbeteren van de diagnose en het voorspellen van ziektebeloop (o.a. MRI-onderzoek en biomarkers in bloed/hersenvoocht) en onderzoek gericht op het begrijpen van progressie (onderzoek naar de processen van cognitieve achteruitgang, hersenkrimp en hersennetwerken) vallen binnen de scope van de subsidie. Onderzoek gericht op behandeling van symptomen en/of het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Subsidie:Maximaal € 20.000,- *
Duur:Werkbezoek van maximaal 6 maanden
Beoordeling:Wetenschappelijke raad
Indiener:Promovendus of junior post-doc
(max. 6 jaar na promotiedatum)
Wanneer indienen:2x per jaar (februari & september)
* Per jaar is er een budget van € 20.000 beschikbaar voor 1 of meerdere grants. Toekenning is afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag en het (nog) beschikbare budget.

Formulieren en richtlijnen

Subsidierichtlijnen Monique Blom-de Wagt Grant

Nieuwe versie aanvraagformulier volgt

n.a.v. beperkingen Corona

Meer informatie over de huidige subsidieronde leest u hier

Blom-de Wagt Foundation

De Blom-de Wagt Foundation is opgericht door Walter en Monique Blom-de Wagt en heeft als één van haar doelstellingen het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS. De Grant is vernoemd naar Monique. De strijd tegen de ziekte MS heeft zij zelf helaas verloren, maar via de Foundation hoopte zij, en nu haar naasten, andere mensen met MS een betere toekomst te kunnen bieden.