Monique Blom-de Wagt Grant

De Monique Blom-de Wagt Grant vormt een springplank voor jonge MS-wetenschappers. De persoonsgebonden prijs biedt een ambitieuze onderzoeker de kans om zijn of haar onderzoek naar het volgende niveau te brengen. Heb jij plannen voor een werkbezoek bij een MS-groep in het buitenland? Wil jij een innovatieve techniek onder de knie krijgen om jouw onderzoek en carrière een boost te geven? Of werk jij aan de afronding van een onderzoek, maar ontbreekt die ene proef om jouw hypothese te bewijzen? Dien dan voor de deadline een aanvraag. Meer informatie over de huidige subsidieronde is hier te vinden.

Deze bijzondere subsidie wordt mogelijk gemaakt door de Blom-de Wagt Foundation. De Monique Blom-de Wagt Grant heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van fundamenteel MS-onderzoek in Nederland/België en het uitwisselen van kennis EN het stimuleren van de wetenschappelijke carrière van jonge onderzoekers. Anders dan bij reguliere projecten weegt het curriculum vitae van de aanvrager mee in de beoordeling. De subsidie kan naar eigen inzicht worden besteed aan personeel- en/of materiaalkosten, mits deze direct zijn verbonden aan een fundamenteel onderzoek naar MS. De subsidie kan daarnaast worden aangewend voor de eventuele reis- en verblijfskosten voor een werkbezoek aan een (inter-)nationaal onderzoeksinstituut.

Subsidie:Maximaal € 20.000,- *
Duur:Maximaal 6 maanden
Beoordeling:Wetenschappelijke raad
Indiener:Promovendus of junior post-doc **
(max. 6 jaar na promotiedatum)
Wanneer indienen:2x per jaar (februari & september ***)
* Aanvragers dienen werkzaam te zijn bij een Nederlands of Belgisch onderzoeksinstituut.
** Per jaar is er een budget van € 20.000 beschikbaar voor 1 of meerdere grants. Toekenning is afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag en het (nog) beschikbare budget.
*** Indien in de voorjaarsronde het totale budget wordt aangewend, is er geen subsidie call in september.

Subsidie voor fundamenteel MS-onderzoek

De subsidie is bedoeld voor fundamenteel MS-onderzoek naar de oorzaken van en behandelingen voor multiple sclerose (MS). Basaal onderzoek gericht op het verbeteren van de diagnose en het voorspellen van ziektebeloop (o.a. MRI-onderzoek en biomarkers in bloed/hersenvocht) en onderzoek gericht op het begrijpen van progressie (onderzoek naar de processen van cognitieve achteruitgang, hersenkrimp en hersennetwerken) vallen binnen de scope van de subsidie. Onderzoek gericht op behandeling van symptomen en/of het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Subsidie voor een extra stap

De subsidie vormt een aanvulling op een bestaand reeds gefinancierd onderzoeksproject. Het doel van de subsidie is het vergaren van aanvullende data waardoor het onderzoek een flinke stap verder komt. De subsidie kan bijvoorbeeld aangewend worden voor extra experimenten, die noodzakelijk zijn om bevindingen te publiceren. De subsidie biedt ook de mogelijkheid om preliminaire data (voorwerk) te verkrijgen, dat de basis vormt voor een nieuw project binnen de onderzoekslijn van de groep. Ook kan de subsidie ingezet worden voor het uittesten en/of leren van nieuwe experimentele technieken. De aanvrager is een promovendus of junior postdoc werkzaam bij een Nederlands/Belgisch onderzoeksinstituut en beoogt een carrière in het MS-onderzoek. Het is een pré als het onderzoek plaatsvindt bij een ander (buitenlands) onderzoeksinstituut.

Blom-de Wagt Foundation

De Blom-de Wagt Foundation is opgericht door Walter en Monique Blom-de Wagt en heeft als één van haar doelstellingen het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS. De Grant is vernoemd naar Monique. De strijd tegen de ziekte MS heeft zij zelf helaas verloren, maar via de Foundation hoopte zij, en nu haar naasten, andere mensen met MS een betere toekomst te kunnen bieden.

Formulieren en richtlijnen

Subsidierichtlijnen Monique Blom-de Wagt Grant

Aanvraagformulier Monique Blom-de Wagt Grant