Pilotprojecten

Vaak hebben onderzoekers goede ideeën en hypothesen die nog niet gebaseerd zijn op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Dan kan een korte pilotstudie uitwijzen of een bepaald onderzoek de aangewezen weg is.

De mogelijkheid voor dit soort innovatief onderzoek wordt geboden door middel van een subsidie voor pilots van maximaal 1 jaar. Onderzoekers wordt gevraagd aan te geven wat de plannen voor de komende jaren zijn, indien de pilot inderdaad bruikbare resultaten oplevert.

Subsidie:Maximaal € 70.000*
Duur:Maximaal 12 maanden
Beoordeling:Wetenschappelijke raad
Indiener:Projectleider**
Wanneer indienen:1 x per jaar (februari)
* Subsidiebedrag voor pilotprojecten toegekend na 1 januari 2021.
** Alleen gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. De hoofdaanvrager dient een vaste aanstelling te hebben bij een Nederlands onderzoeksinstituut en de toegekende subsidie kan niet worden aangewend voor het salaris van deze aanvrager.

Richtlijnen en formulieren

Subsidierichtlijnen voor pilotprojecten

Aanvraagformulier pilotprojecten

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2021

Lees meer over de huidige subsidieronde.