Pilotprojecten

Vaak hebben onderzoekers goede ideeën en hypothesen die nog niet gebaseerd zijn op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Dan kan een korte pilotstudie uitwijzen of een bepaald onderzoek de aangewezen weg is.

De mogelijkheid voor dit soort innovatief onderzoek wordt geboden door middel van een subsidie voor pilots van maximaal 1 jaar. Onderzoekers wordt gevraagd aan te geven wat de plannen voor de komende jaren zijn, indien de pilot inderdaad bruikbare resultaten oplevert.

Let op: vanaf januari 2023 is het budget voor materiaalkosten verhoogd naar €15.000 per 1.0 fte per jaar. Zie rekenvoorbeelden in de subsidierichtlijnen. Maximaal aan te vragen budget voor een pilotproject komt hiermee op €80.000.

Subsidie:Maximaal € 80.000*
Duur:Maximaal 12 maanden**
Beoordeling:Wetenschappelijke raad & ervaringsdeskundigen panel
Indiener:Projectleider***
Wanneer indienen:1 x per jaar (februari)
* Subsidiebedrag voor pilotprojecten toegekend na 1 januari 2023.
** De looptijd van het onderzoek kan in overleg verlengd worden als er sprake is van klinisch patiëntgebonden onderzoek.
*** Alleen gepromoveerde onderzoekers met een vaste aanstelling bij een Nederlands onderzoeksinstituut kunnen zelfstandig een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. Onderzoekers zonder vaste aanstelling kunnen als mede hoofdaanvrager een aanvraag indienen, mits één van de hoofdaanvragers wel een vaste aanstelling heeft. De toegekende subsidie kan niet worden aangewend voor het salaris van de projectleider.

Meer informatie over de huidige subsidieronde.

Richtlijnen en formulieren

Subsidierichtlijnen voor pilotprojecten

Aanvraagformulier pilotprojecten

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2022

Appendix - Publiekssamenvatting

Hulpmiddel voor schrijven publiekssamenvatting 

De vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) heeft voor onderzoekers een handreiking uitgebracht over het schrijven van een Nederlandse samenvatting voor cliënt-referenten. Deze handreiking is een hulpmiddel bij het schrijven van een Nederlandstalige versie van uw onderzoeksvoorstel en geeft informatie over wat de leden van het ervaringsdeskundigen panel meewegen bij het beoordelen van een project.

SGF handreiking NL samenvatting voor cliëntreferenten

Beoordelingsprocedure 

Alle aanmeldingen voor de pilotprojecten (fundamenteel, translationeel en klinisch) worden ter beoordeling voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad en het ervaringsdeskundigenpanel. De ervaringsdeskundigen beoordelen de aanvraag op basis van de Nederlandse publiekssamenvatting (Appendix). Het oordeel van de ervaringsdeskundigen weegt mee in het oordeel van de wetenschappelijke raad.