Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs

De Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een talentvolle jonge MS-wetenschapper. De persoonsgebonden prijs, mogelijk gemaakt door de Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation, dient te worden besteed aan een fundamenteel onderzoeksproject naar de oorzaken van en/of een behandeling voor MS.

Anders dan bij reguliere projecten weegt het curriculum vitae van de aanvrager mee in de beoordeling. De Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling en van jong talent binnen het fundamentele MS-onderzoek.

Subsidie:€ 60.000,-
Duur:Maximaal 12 maanden
Beoordeling:Wetenschappelijke raad
Indiener:Gepromoveerd onderzoeker*
(max. 6 jaar na promotiedatum)
Wanneer indienen:1x per twee jaar (februari 2022)
* Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers welke werkzaam zijn (geweest) als promovendus bij een Nederlandse of Belgische onderzoeksinstelling. Ook kandidaten die bezig zijn met het laatste jaar van hun promotieonderzoek kunnen een aanvraag indienen.

Richtlijnen en formulieren

Subsidierichtlijnen Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs

Aanvraagformulier Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2021

Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation

De Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation is opgericht in 2015 ter nagedachtenis van moeder en dochter Gemmy en Mibeth Tichelaar. De Foundation zet zich in voor het vinden van een oplossing voor de ziekte MS. Hierbij richt zij zich met name op het stimuleren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en een behandeling voor MS.