Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs

De Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een talentvolle jonge MS-wetenschapper. De persoonsgebonden prijs, mogelijk gemaakt door de Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation, dient te worden besteed aan een fundamenteel onderzoeksproject naar de oorzaken van en/of een behandeling voor MS.

Anders dan bij reguliere projecten weegt het curriculum vitae van de aanvrager mee in de beoordeling. De Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van jong talent binnen het fundamentele MS-onderzoek. Gepromoveerde onderzoekers (maximaal 6 jaar na promotie) en onderzoekers die bezig zijn met het laatste jaar van hun promotieonderzoek kunnen een aanvraag indienen.

Nieuw in 2022: Vanaf dit jaar kan de subsidie tevens worden benut als verlenging van een drie- of vierjarig promotietraject. Alleen kandidaten met bewezen ervaring en kennis in het MS-veld (in de vorm van publicaties of anderszins) én de ambitie om na hun promotietraject verder te gaan in het MS-onderzoek komen in aanmerking voor de prijs.

Subsidie voor fundamenteel MS-onderzoek

De subsidie is bedoeld voor fundamenteel MS-onderzoek naar de oorzaken van en behandelingen voor multiple sclerose (MS). De volgende typen onderzoek vallen niet binnen de scope van de subsidie:

  • Basaal onderzoek gericht op het verbeteren van de diagnose en het voorspellen van ziektebeloop (o.a. MRI-onderzoek en biomarkers in bloed/hersenvocht).
  • Onderzoek gericht op het begrijpen van progressie (onderzoek naar de processen van cognitieve achteruitgang, hersenkrimp en hersennetwerken).
  • Onderzoek gericht op de behandeling van symptomen en/of het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS.
Subsidie:€ 60.000,-
Duur:12 maanden *
Beoordeling:Wetenschappelijke raad
Indiener:Gepromoveerd onderzoeker**
(max. 6 jaar na promotiedatum)
Wanneer indienen:1x per twee jaar (september 2022)
* Afwijkende duur is mogelijk, mits onderbouwd in subsidieaanvraag.
** Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers welke werkzaam zijn (geweest) als promovendus bij een Nederlandse of Belgische onderzoeksinstelling. Ook kandidaten die bezig zijn met hun promotieonderzoek kunnen een aanvraag indienen, mits zij bewezen kennis of ervaring hebben in het MS-veld (in de vorm van publicaties of anderszins).

Richtlijnen en formulieren

Subsidierichtlijnen Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs

Aanvraagformulier Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2022

Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation

De Gemmy en Mibeth Tichelaar Foundation is opgericht in 2015 ter nagedachtenis van moeder en dochter Gemmy en Mibeth Tichelaar. De Foundation zet zich in voor het vinden van een oplossing voor de ziekte MS. Hierbij richt zij zich met name op het stimuleren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en een behandeling voor MS.