Formulieren

Na melding aan Stichting MS Research van de startdatum van een toegekend project, ontvangt de projectleider een brief met daarin het betalingsritme van de subsidie. In deze brief staan ook de data van de jaarlijkse voortgangsrapportages vermeld. De tussentijdse- en eindrapportages bestaan uit zowel een wetenschappelijk inhoudelijk verslag als een financiële verantwoording. De projectleider is verantwoordelijk voor het tijdelijk aanleveren van deze rapportages.

De tussentijdse- en eindrapportage dienen elektronisch aangeleverd te worden bij de coördinator onderzoek (subsidies@msresearch.nl). U dient gebruik te maken van onderstaande formulieren en wordt verzocht het projectnummer te vermelden in alle correspondentie over het project.

Meer informatie over de jaarlijkse toekenningen en einduitkering.

Meerjarige projecten1,2,3

1Meerjarige projecten,2 MS-Fellowship, 3 Global MS Research Booster Award

Wetenschappelijke tussentijdse rapportage - meerjarige projecten

versie 2021

Wetenschappelijke eindrapportage - meerjarige projecten

versie 2021

Financiële verantwoording - Meerjarige projecten (1,2)

versie 2021 (voor tussentijdse- en eindrapportages)

Financiële verantwoording - Global MS Research Booster Award

versie 2021 (voor tussentijdse- en eindrapportages)

Éénjarige projecten 4, 5, 6, 7

4Pilotprojecten, 5Pré-pilot projecten, 6Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs, 7MS Out-of-the-Box grant

Wetenschappelijke eindrapportage - pilotprojecten

versie 2021

Financiële verantwoording - Eénjarige projecten (4,5,6)

versie 2021

Financiële verantwoording - MS Out-of-the-Box Grant

versie 2021

Programma MS-centrum

Wetenschappelijke tussentijdse rapportage - programma MS-centrum

versie 2021

Wetenschappelijke eindrapportage - programma MS-centrum

versie 2021

Financiële verantwoording - programma MS-centra

versie 2021 (voor tussentijdse- en eindrapportages)

Overige subsidies

Wetenschappelijke eindrapportage - Monique Blom-de Wagt Grant

versie 2021

Financiële verantwoording - Monique Blom-de Wagt Grant

versie 2021

Algemeen

Tabel vergoedingen voor personele kosten

versie 2022