Programmasubsidies

Deze vierjarige subsidie is bedoeld voor MS-centra verbonden aan Universitair Medische Centra. Vereist is een koppeling tussen het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek en de patiëntenzorg.

Subsidie:Varieert per instituut
Duur:4 jaar
Beoordeling:Internationale auditcommissie en Bestuur Stichting MS Research
Wanneer indienen:Alleen op uitnodiging
Het MS-centrum rapporteert jaarlijks over de voortgang van de programmasubsidie. Eenmaal per vier jaar vindt een visitatie plaats van de auditcommissie.

 

subsidierichtlijnen Programma MS-centra