Meerjarige projecten

Subsidies voor meerjarige projecten hebben een looptijd van drie tot vier jaar en kunnen één keer per jaar aangevraagd worden door middel van een vooraanmelding. Bij positieve beoordeling wordt de aanvrager uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen.

Subsidie:Maximaal € 290.000*
Duur:4 jaar (promotieonderzoek)
3 jaar (postdocproject)
Beoordeling:Wetenschappelijke raad, ervaringsdeskundigen panel & externe referenten
Indiener:Projectleider**
Wanneer indienen:Vooraanmeldingen:
- Deadline aanvragen: September
- Bericht over uitwerking: November
Volledige aanvragen:
- Deadline aanvragen: Januari
- Uitslag: Mei
* Subsidiebedrag voor meerjarige projecten toegekend na 1 januari 2021.
** Alleen gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. De hoofdaanvrager dient een vaste aanstelling te hebben bij een Nederlands onderzoeksinstituut en de toegekende subsidie kan niet worden aangewend voor het salaris van deze aanvrager.

Meer informatie over de huidige subsidieronde.

Vooraanmelding indienen

Een vooraanmelding voor een meerjarig project bestaat uit drie delen:

  1. Aanvraagformulier vooraanmelding meerjarige projecten (Word-document)
  2. Aanvraagformulier vooraanmelding getekende versie (scan of papieren exemplaar)
  3. Appendix – Publiekssamenvatting (Word-document)

Alleen complete aanvragen ingediend voor de deadline komen in aanmerking voor subsidie. De getekende aanvraag (deel 2) dient uiterlijk 2 weken na de deadline in het bezit te zijn van Stichting MS Research.

Volledige aanvraag indienen

Een volledige aanvraag voor een meerjarig project kan alleen op uitnodiging ingediend worden en bestaat uit twee delen:

  1. Aanvraagformulier volledige meerjarige projecten (Word-document)
  2. Aanvraagformulier getekende versie (scan of papieren exemplaar)

Alleen complete aanvragen ingediend voor de deadline komen in aanmerking voor subsidie. De getekende aanvraag (deel 2) dient uiterlijk 2 weken na de deadline in het bezit te zijn van Stichting MS Research.

Formulieren en richtlijnen

Subsidierichtlijnen voor meerjarige projecten

Aanvraagformulier vooraanmelding meerjarig project

Appendix - Publiekssamenvatting

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2020

Aanvraagformulier volledige meerjarige projecten

Hulpmiddel voor schrijven publiekssamenvatting

In juni 2019 heeft de vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) voor onderzoekers een handreiking uitgebracht over het schrijven van een Nederlandse samenvatting voor cliëntreferenten. Deze handreiking is een hulpmiddel bij het schrijven van een Nederlandstalige versie van uw onderzoeksaanvraag en geeft informatie over wat de leden van het ervaringsdeskundigen panel meewegen bij het beoordelen van een onderzoeksaanvraag.

SGF handreiking NL samenvatting voor cliëntreferenten

Beoordelingsprocedure

Alle vooraanmeldingen voor meerjarige subsidies (fundamenteel, translationeel en klinisch) worden ter beoordeling voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad en het ervaringsdeskundigenpanel. De ervaringsdeskundigen beoordelen de aanvraag op basis van de Nederlandse publiekssamenvatting (Appendix)Het oordeel van de ervaringsdeskundigen weegt mee in het oordeel van de wetenschappelijke raad. Bij een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een uitnodiging voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. Uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld door de externe referenten en de Wetenschappelijke Raad.