Meerjarige projecten

Subsidies voor meerjarige projecten hebben een looptijd van drie tot vier jaar en kunnen één keer per jaar aangevraagd worden door middel van een vooraanmelding. Bij positieve beoordeling wordt de aanvrager uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen. 

Subsidie:Maximaal € 330.000*
Duur:4 jaar (promotieonderzoek)**
3 jaar (postdocproject)**
Beoordeling:Wetenschappelijke raad, ervaringsdeskundigen panel & externe referenten
Indiener:Projectleider***
Wanneer indienen:Vooraanmeldingen:
- Deadline aanvragen: september
- Bericht over uitwerking: november
Volledige aanvragen:
- Deadline aanvragen: januari
- Uitslag: mei
* Subsidiebedrag voor meerjarige projecten toegekend na 1 juni 2024.
** De looptijd van het onderzoek kan in overleg verlengd worden als er sprake is van klinisch patiëntgebonden onderzoek.
*** Alleen gepromoveerde onderzoekers met een vaste aanstelling bij een Nederlands onderzoeksinstituut kunnen zelfstandig een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. Onderzoekers zonder vaste aanstelling kunnen als mede hoofdaanvrager een aanvraag indienen, mits één van de hoofdaanvragers wel een vaste aanstelling heeft. De toegekende subsidie kan niet worden aangewend voor het salaris van de projectleider.

Meer informatie over de huidige subsidieronde.

Vooraanmelding indienen

Een vooraanmelding voor een meerjarig project bestaat uit drie delen:

  1. Aanvraagformulier vooraanmelding meerjarige projecten (Word-document)
  2. Aanvraagformulier vooraanmelding getekende versie (scan of pdf)
  3. Appendix – Publiekssamenvatting (Word-document)

Alleen complete aanvragen ingediend voor de deadline komen in aanmerking voor subsidie. De getekende aanvraag (deel 2) dient uiterlijk 2 weken na de deadline in het bezit te zijn van Stichting MS Research.

Volledige aanvraag indienen

Een volledige aanvraag voor een meerjarig project kan alleen op uitnodiging ingediend worden en bestaat uit twee delen:

  1. Aanvraagformulier volledige meerjarige projecten (Word-document)
  2. Aanvraagformulier getekende versie (scan of pdf)

Alleen complete aanvragen ingediend voor de deadline komen in aanmerking voor subsidie. De getekende aanvraag (deel 2) dient uiterlijk 2 weken na de deadline in het bezit te zijn van Stichting MS Research.

Formulieren en richtlijnen

Subsidierichtlijnen voor meerjarige projecten

Aanvraagformulier vooraanmelding meerjarig project

Appendix - Publiekssamenvatting

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2022

Aanvraagformulier volledige meerjarige projecten - volgt

Hulpmiddel voor schrijven publiekssamenvatting 

De vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) heeft voor onderzoekers een handreiking uitgebracht over het schrijven van een Nederlandse samenvatting voor cliënt-referenten. Deze handreiking is een hulpmiddel bij het schrijven van een Nederlandstalige versie van uw onderzoeksvoorstel en geeft informatie over wat de leden van het ervaringsdeskundigen panel meewegen bij het beoordelen van een project.

SGF handreiking NL samenvatting voor cliëntreferenten

Beoordelingsprocedure 

Alle vooraanmeldingen voor meerjarige subsidies (fundamenteel, translationeel en klinisch) worden ter beoordeling voorgelegd aan de wetenschappelijke raad en het ervaringsdeskundigenpanel. De ervaringsdeskundigen beoordelen de aanvraag op basis van de Nederlandse publiekssamenvatting (Appendix). Het oordeel van de ervaringsdeskundigen weegt mee in het oordeel van de wetenschappelijke raad. Bij een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een uitnodiging voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. Uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld door externe referenten en de wetenschappelijke raad.