Subsidieoproep alternatieven voor dierproeven

Menselijke modellen zorgen ervoor dat de wetenschap steeds minder afhankelijk wordt van het gebruik van proefdieren. Samen met andere gezondheidsfondsen maakt Stichting MS Research deel uit van het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen. In dit programma wordt door middel van publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek. Meer informatie over het gebruik van dierproeven in het MS-onderzoek vindt u hier.

Naast onze deelname aan Humane Meetmodellen heeft de Stichting sinds dit jaar ook binnen eigen subsidieronde een call ‘Alternatieven voor dierproeven’. Hiermee nodigen wij onderzoekers uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor een éénjarig of meerjarig onderzoek met als doel het ontwikkelen van humane modellen voor MS die (op termijn) het gebruik van proefdieren in het MS-onderzoek kunnen verminderen en/of vervangen.

Aan welke voorwaarden moet een onderzoek voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie?

De algemene subsidierichtlijnen voor respectievelijk pilotprojecten en meerjarige projecten zijn van toepassing op deze subsidie. Daarnaast dient het onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling en/of optimalisering van humane meetmodellen voor MS die het gebruik van proefdieren kunnen verminderen en/of voorkomen. Onderzoek waarvoor normaliter geen proefdieren worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld klinisch patiëntgebonden onderzoek of MRI-onderzoek, komen niet in aanmerking voor financiering.

Pilotproject alternatieven voor dierproeven aanvragen.

Meerjarig project alternatieven voor dieproeven aanvragen.