Werkbezoek in het buitenland

Met de subsidie voor het werkbezoek in het buitenland kunnen onderzoekers in dienst van een Nederlandse instelling een half jaar ervaring opdoen aan een wetenschappelijk instituut in het buitenland. Zowel klinische, translationeel als fundamentele onderzoeksprojecten komen in aanmerking voor financiering. Het onderzoek moet gericht zijn op MS.

Subsidie:Maximaal € 3.000 voor een werkbezoek van 6 maanden
Duur:1 tot 6 maanden
Beoordeling:Wetenschappelijke raad
Indiener:Promovendi en postdocs
Wanneer indienen:2 x per jaar, subsidierondes in februari en september. Per subsidieronde wordt maximaal 1 aanvraag gehonoreerd.

Meer informatie over de huidige subsidieronde.

In te dienen bij aanvraag:

  • Aanbiedingsbrief
  • Curriculum vitae
  • Samenvatting van de onderzoeksplannen (maximaal twee A4)
  • Aanbevelingsbrief begeleider
  • Welkomsbrief gastinstituut
  • Verwachte begroting (kosten, inkomsten)

Formulieren en richtlijnen

Subsidierichtlijnen werkbezoek in het buitenland

Aanvraagformulier werkbezoek in het buitenland