Fellowships

Het fellowship is een persoonsgebonden subsidie voor vier jaar. Een MS-fellowship is aan te vragen door een ervaren postdoc of arts die al werkzaam is op het gebied van MS, of die significant meent te kunnen bijdragen aan dit gebied.

De subsidie MS-fellowship richt zich op het behoud van toptalent voor het MS-onderzoek. Het MS-fellowship is voorbehouden aan excellente kandidaten. De vierjarige subsidie stelt een onderzoeker in staat een eigen onderzoekslijn op te zetten binnen een academisch MS-centrum in Nederland.

Subsidie:Maximaal € 475.000*
Duur:4 jaar
Beoordeling:Wetenschappelijke Raad en externe referenten
Indiener:Postdocs of artsen**
Wanneer indienen:1x per jaar (september)
Honorering is mede afhankelijk van het beschikbare budget.
* Subsidiebedrag voor subsidie MS-fellowship toegekend na 1 januari 2021.
** Alleen gepromoveerde onderzoekers werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksinstelling kunnen een aanvraag indienen voor de subsidie MS-fellowship.

Richtlijnen en formulieren

Subsidierichtlijnen Fellowships

Aanvraagformulier vooraanmelding Fellowship

Aanvraag formulier volledig Fellowship

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2020

Aanvraag en toekenning

De subsidieaanvraag voor een Fellowship omvat twee onderdelen: een vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag. Vooraanmeldingen kunnen eenmaal per jaar worden ingediend tijdens de subsidieronde van het najaar (september). Anders dan bij reguliere projecten weegt het het curriculum vitae van de aanvrager nadrukkelijk mee in de beoordeling. Ook de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel dient van zeer hoge kwaliteit te zijn.

Bij een positief oordeel van de wetenschappelijke raad, ontvangt een kandidaat de uitnodiging om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Deze aanvraag wordt beoordeeld door zowel de Wetenschappelijke Raad als externe referenten. Een mondelinge toelichting van het onderzoeksvoorstel maakt onderdeel uit van de beoordeling van uitgewerkte aanvragen.