Het is niet mogelijk om in de huidige subsidieronde (najaar 2022) een MS-fellowship aanvraag in te dienen.

Fellowships 

Het Fellowship is een persoonsgebonden subsidie voor vier jaar. Een MS-Fellowship is aan te vragen door een ervaren postdoc of arts die al werkzaam is op het gebied van MS, of die significant meent te kunnen bijdragen aan dit gebied. 

De subsidie MS-Fellowship richt zich op het behoud van toptalent voor het MS-onderzoek. Het Fellowship is voorbehouden aan excellente kandidaten. De vierjarige subsidie stelt een onderzoeker in staat een eigen onderzoekslijn op te zetten binnen een academisch MS-centrum in Nederland. 

Subsidie:Maximaal € 475.000*
Duur:4 jaar
Beoordeling:Wetenschappelijke Raad, ervaringsdeskundigen panel en externe referenten
Indiener:Postdocs of artsen**
Wanneer indienen:Vooraanmeldingen:
- Deadline aanvragen: september
- Bericht over uitwerking: november
Volledige aanvragen:
- Deadline aanvragen: januari
- Uitslag: mei
Honorering is mede afhankelijk van het beschikbare budget.
* Subsidiebedrag voor subsidie MS-fellowship toegekend na 1 januari 2022.
** Alleen gepromoveerde onderzoekers werkzaam bij een Nederlandse onderzoeksinstelling kunnen een aanvraag indienen voor de subsidie MS-fellowship.

Meer informatie over de huidige subsidieronde.

Aanvraag indienen 

De subsidieaanvraag voor een Fellowship omvat twee onderdelen: een vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag.  

Een vooraanmelding voor de subsidie MS-Fellowship bestaat uit drie delen: 

  1. Aanvraagformulier vooraanmelding Fellowship (Word-document)
  2. Aanvraagformulier vooraanmelding getekende versie (scan of papieren exemplaar)
  3. Appendix – Publiekssamenvatting (Word-document) 

Alleen complete aanvragen die ingediend zijn voor de deadline komen in aanmerking voor subsidie. De getekende aanvraag (deel 2) moet uiterlijk 2 weken na de deadline in het bezit te zijn van Stichting MS Research. 

Een volledige aanvraag voor een meerjarig project kan alleen op uitnodiging ingediend worden en bestaat uit twee delen: 

  1. Aanvraagformulier volledig Fellowship (Word-document)
  2. Aanvraagformulier getekende versie (scan of papieren exemplaar) 

Alleen complete aanvragen die ingediend zijn voor de deadline komen in aanmerking voor subsidie. De getekende aanvraag (deel 2) moet uiterlijk 2 weken na de deadline in het bezit te zijn van Stichting MS Research. 

Richtlijnen en formulieren

Appendix publiekssamenvatting

Subsidierichtlijnen Fellowships

Aanvraagformulier vooraanmelding Fellowship

Aanvraag formulier volledig Fellowship

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2022

Beoordelingsprocedure 

Alle vooraanmeldingen voor het MS-Fellowship worden ter beoordeling voorgelegd aan de wetenschappelijke raad en het ervaringsdeskundigenpanel.Anders dan bij reguliere projecten weegt het curriculum vitae van de aanvrager nadrukkelijk mee in de beoordeling. Ook de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel dient van zeer hoge kwaliteit te zijn. 

De ervaringsdeskundigen beoordelen de aanvraag op basis van de Nederlandse publiekssamenvatting (Appendix). Het oordeel van de ervaringsdeskundigen weegt mee in het oordeel van de wetenschappelijke raad.  

Bij een positief oordeel van de wetenschappelijke raad, ontvangt een kandidaat de uitnodiging om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Deze aanvraag wordt beoordeeld door zowel de wetenschappelijke raad als externe referenten. Een mondelinge toelichting van het onderzoeksvoorstel maakt onderdeel uit van de beoordeling van uitgewerkte aanvragen. 

Hulpmiddel voor schrijven publiekssamenvatting 

De vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) heeft voor onderzoekers een handreiking uitgebracht over het schrijven van een Nederlandse samenvatting voor cliënt-referenten. Deze handreiking is een hulpmiddel bij het schrijven van een Nederlandstalige versie van uw onderzoeksvoorstel en geeft informatie over wat de leden van het ervaringsdeskundigen panel meewegen bij het beoordelen van een project. 

SGF handreiking NL samenvatting voor cliëntreferenten