Verslagen

In onze jaarverslagen leest u alles over onze activiteiten en resultaten in een specifiek jaar. Naast een algemene uiteenzetting over MS dus ook informatie over voorlichting, fondsenwerving en verstrekte subsidies, plus uiteraard ons financieel jaarverslag.

Het wetenschapskatern informeert jaarlijks over de wetenschappelijk onderzoeken die in dat specifieke jaar door de Stichting MS Research zijn gefinancierd. Is ontstaan als bijlage bij het jaarverslag. Sinds 2016 is het wetenschapskatern alleen nog online te bekijken.

Hierna treft u downloads van de jaarverslagen en bijbehorende wetenschapskaternen aan. U kunt deze ook bestellen, bij voorkeur per
e-mail via administratie@msresearch.nl of telefonisch via 071 5 600 502.

Bekijk hier het interactieve jaaroverzicht van 2019:

Bekijk hier het interactieve jaarverslagen van de afgelopen jaren: