Werkbezoek in het buitenland

Met de subsidie voor het werkbezoek in het buitenland kunnen onderzoekers in dienst van een Nederlandse instelling een half jaar onderzoek doen aan een wetenschappelijk instituut in het buitenland.

Subsidiëring:  Maximaal € 3.000 voor een werkbezoek van 6 maanden
Duur: 1 tot 6 maanden
Beoordeling: Wetenschappelijke Raad
Indiener: Promovendi en postdocs
Wanneer indienen:

2 x per jaar, subsidierondes in februari en september. Per subsidieronde wordt maximaal 1 aanvraag gehonoreerd.

In te dienen bij aanvraag:

  • Aanbiedingsbrief
  • Curriculum vitae
  • Samenvatting van de onderzoeksplannen (maximaal twee A4)
  • Aanbevelingsbrief begeleider
  • Welkomsbrief gastinstituut
  • Verwachte begroting (kosten, inkomsten)

Subsidierichtlijnen werkbezoek in het buitenland - versie 2019

Aanvraagformulier werkbezoek in het buitenland - versie 2019

 

Meer informatie over de huidige subsidieronde leest u hier