Subsidieronde voorjaar 2023

For an English summary see below. 

In de subsidieronde van het voorjaar 2023 kunnen aanvragen ingediend worden voor: 

Deadline: 10 februari 2023 – 13:00 uur 

Bezoek de pagina van betreffende subsidie voor meer informatie en de nieuwste versies van het aanvraagformulier en de subsidierichtlijnen. 

Meerjarige projecten – volledige aanvraag (alleen op uitnodiging)

In de subsidieronde voorjaar 2023 worden tevens de volledige aanvragen voor meerjarige projecten beoordeeld. Deze aanvragen kunnen alleen op uitnodiging worden ingediend. Deadline voor indiening is 10 januari 2023 – 13.00 uur.

Indiening

U kunt uw aanvraag voor deze subsidies digitaal indienen door het ingevulde aanvraagformulier (Word-document) en bijlagen te mailen naar subsidies@msresearch.nl. 

Daarnaast dient u (binnen twee weken na de deadline) een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar subsidies@msresearch.nl  of Stichting MS Research – Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten. 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator onderzoek (e-mail: subsidies@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600 500). 

 

English summary:

Call for proposals – spring 2023

The call spring 2023 is now open for applications. Professionals are invited to submit their applications for:

Deadline: 10 February 2023 – 1 pm

More information and the latest versions of the ‘application forms’ and ‘terms and conditions’ can be found on the individual webpages of these grants.

Full applications multi-annual projects – only with invitation

In addition, full applications for multi-annual projects are reviewed in the spring 2023. These applications can only be submitted by persons who received an invitation.  The submission deadline for full applications is January 10th 2023 – 1 pm.

Submission

Applications for these grants can be submitted digitally by emailing the completed application form (Word document) and attachments to subsidies@msresearch.nl.

Additionally, you are requested to send a signed version of the application (scan or hard copy) to subsidies@msresearch.nl or to Stichting MS Research – Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten within two weeks after the deadline. 

A project number will be assigned to your application after receipt by Stichting MS Research. If you have any questions, please contact the research coordinator (email: subsidies@msresearch.nl or telephone: 071- 5600 500).