Subsidieronde voorjaar 2021

For an english summary see below.

In de subsidieronde van het voorjaar 2021 kunnen aanvragen ingediend worden voor:

Bezoek de pagina van betreffende subsidie voor meer informatie en de nieuwste versies van het aanvraagformulier en de subsidierichtlijnen.

U kunt uw aanvraag voor deze subsidies digitaal indienen door het ingevulde aanvraagformulier (Word-document) te mailen naar subsidies@msresearch.nl (voor onderstaande deadline.)

Daarnaast dient u (binnen twee weken na de deadline) een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar subsidies@msresearch.nl / Stichting MS Research – Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten.

Deadline: Maandag 8 februari 2021 – 13:00 uur

Let op: deadline voor uitgewerkte aanvragen meerjarige projecten & MS-fellowship is 11 januari 2021 – 13:00 uur

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator onderzoek (e-mail: subsidies@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600 508)

Monique Blom-de Wagt Grant – Nieuw Format

De Monique Blom-de Wagt Grant heeft als doel om de carrière van jong talent in het fundamentele MS onderzoek te stimuleren. De kaders van deze persoonlijke beurs zijn dit jaar (vanwege Corona) verbreed. De beurs kan nu, naast een werkbezoek, ook worden aangewend om het onderzoek van een promovendus of junior postdoc een stap verder te brengen. Werk jij aan de afronding van een onderzoek, maar ontbreekt die ene proef om jouw hypothese te bewijzen? Mis jij de tijd of middelen voor een ‘proof-of-principle’, het experiment dat de opstap vormt voor een volgend project? Wil jij kennis en ervaring opdoen met een innovatieve techniek om jouw onderzoek en carrière een boost te geven? Maak dan gebruik van deze mogelijkheid voor extra financiering!

Uitvoerbaarheid doorslaggevend in honorering subsidies

Wij vragen uw aandacht voor een wijziging in de selectieprocedure. De corona-crisis raakt ons allemaal. Ook voor onze Stichting MS Research en het MS-onderzoek heeft de crisis helaas gevolgen. In deze tijd van lagere inkomsten en nog onzekere toekomst is het onze opdracht in het licht van ons meerjaren-commitment zo min mogelijk risico lopen. Daarom willen wij het geld dat de Stichting daadwerkelijk kan besteden, aanwenden voor onderzoek dat met de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid uitgevoerd kan worden. Richting onze donateurs kunnen wij niet verantwoorden dat geld wegvloeit naar projecten waarvan zeer onzeker is of, wanneer en in welke vorm zij kunnen plaatsvinden. Ook binnen de regelgeving waar wij ons als erkend goed doel aan moeten en willen houden, zijn wij verplicht een juiste verhouding tussen inkomende baten en doelbesteding te bewerkstelligen. Met tegenvallende inkomsten enerzijds en stilliggend onderzoek anderzijds, komt deze verhouding ernstig onder druk.

Na een zorgvuldige afweging heeft het Bestuur van de stichting besloten dat bij de toekenning van nieuwe subsidies het criterium uitvoerbaarheid een doorslaggevende rol speelt. Dit betekent dat Stichting MS Research in 2020 en 2021 expliciet geen subsidies toekent aan projecten waarbij de uitvoerbaarheid van het onderzoek vanwege de corona-crisis onzeker is. Daarom verzoeken wij subsidieaanvragers om te onderbouwen dat hun onderzoek uitgevoerd kan worden in tijden van Corona. Hiertoe is een extra veld opgenomen in de aanvraagformulieren. Op basis van deze informatie toetst onze Wetenschappelijke Raad de haalbaarheid van projectvoorstellen.

English summary:

Call for proposals – Spring 2021

The call spring 2021 is now open for applications. We invite you to submit your pilot project, Monique Blom-de Wagt Grant or working visits abroad before February 8th, 2021 – 1 pm. More information and the latest versions of the ‘application forms’ and ‘terms and conditions’ can be found on the individual webpages of these grants.

Monique Blom-de Wagt Grant – new format

The Monique Blom-de Wagt Grant aims to give a boost to the career of young talents in fundamental MS research. The conditions of this personal grant are changed (due to Corona). In addition to a working visit (abroad), the grant can now be used as a next step in the research of a PhD-student or junior post-doc. Do you want to perform that one experiment to finish a manuscript? Do you like to master an innovative technique? Or do you need preliminary data to start a new research project? Don’t miss this opportunity for extra funding and apply!

Feasibility is decisive in the selection of proposals

Please note that there is a change in the selection procedure. Our foundation has a responsibility towards the persons who donate for MS research. Our job is to invest their gifts in high quality research that is relevant for people with MS and that is achievable. After the first lockdown most laboratories are up and running again. Although many research projects can be carried out, not all projects can be performed as intended due to Corona. Please note that in the present round the foundation will only fund projects that can be executed. To enable our scientific advisory board to assess this aspect, we ask applicants to substantiate the feasibility of the project in times of COVID-19. For this purpose we have added an additional field to the application forms.

For any questions or to submit an application please e-mail subsidies@msresearch.nl. You can also reach us through 071 5 600 508.