Subsidieronde voorjaar 2021

In de subsidieronde van het voorjaar 2021 kunnen aanvragen ingediend worden voor:

U kunt uw aanvraag voor deze subsidies digitaal indienen door het ingevulde aanvraagformulier (Word-document) te mailen naar subsidies@msresearch.nl (voor onderstaande deadline.)

Daarnaast dient u (binnen twee weken na de deadline) een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar subsidies@msresearch.nl / Stichting MS Research – Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten.

Deadline: Maandag 8 februari 2021 – 13:00 uur

Let op: deadline voor uitgewerkte aanvragen meerjarige projecten & MS-fellowship is 11 januari 2021 – 13:00 uur

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator onderzoek (e-mail: subsidies@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600 508)