Subsidieronde najaar 2022

For an English summary see below. 

In de subsidieronde van het najaar 2022 kunnen aanvragen ingediend worden voor: 

Deadline: 13 september 2022 – 13:00 uur 

 

Bezoek de pagina van betreffende subsidie voor meer informatie en de nieuwste versies van het aanvraagformulier en de subsidierichtlijnen. 

U kunt uw aanvraag voor deze subsidies digitaal indienen door het ingevulde aanvraagformulier (Word-document) en bijlagen te mailen naar subsidies@msresearch.nl. 

Daarnaast dient u (binnen twee weken na de deadline) een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar subsidies@msresearch.nl  of Stichting MS Research – Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten. 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator onderzoek (e-mail: a.borst@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600 507). 

 

English summary:

Call for proposals – autumn 2022

The call autumn 2022 is now open for applications. Applications can be submitted for:

Deadline: 13 September 2022 – 1 pm

 

More information and the latest versions of the ‘application forms’ and ‘terms and conditions’ can be found on the individual webpages of these grants.

Applications for these grants can be submitted digitally by emailing the completed application form (Word document) and attachments to subsidies@msresearch.nl.

Additionally, you are requested to send a signed version of the application (scan or hard copy) to subsidies@msresearch.nl or to Stichting MS Research – Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten within two weeks after the deadline. 

A project number will be assigned to your application after receipt by Stichting MS Research. If you have any questions, please contact the research coordinator (email: a.borst@msresearch.nl or telephone: 071- 5600 507).