Samenwerkende Gezondheidsfondsen

De Stichting is lid van de SGF. In de SGF bundelen circa twintig gezondheidsfondsen hun krachten. Gezondheidsfondsen zijn goede-doelen-organisaties.  De leden van de SGF zijn gericht op samenwerking. Door gemeenschappelijk aan bepaalde thema’s (bijvoorbeeld patiëntenparticipatie, preventie) te werken kan de kwaliteit van de ledenorganisaties versterkt worden. Op die manier kan worden bijgedragen aan het publieksvertrouwen. Stichting MS Research hecht hieraan.


Alle bij de SGF aangesloten leden investeren in wetenschappelijk onderzoek. Om die reden zet de SGF zich in om de samenhang van dat onderzoek te bevorderen, o.a. door het faciliteren van gezamenlijke onderzoeksprogramma's of de gezamenlijke aanpak van knelpunten in wetenschappelijk onderzoek. De SGF geeft fondsen een platform om kennis uit te wisselen. De themagroep wetenschappelijk onderzoek is actief op fondsoverstijgende onderwerpen als een efficiëntere organisatie van onderzoek, alternatieven voor dierproeven, comorbiditeit en preventie en het stimuleren van publiek-private samenwerking. 

Voor meer informatie bezoek de website van de SGF: gezondheidsfondsen.nl.