MS Centrum Noord Nederland

Samen met MS Centrum Noord Nederland  

Het in 2012 opgerichte MS Centrum Noord Nederland (MSCNN) is een samenwerking voor MS onderzoek en patiëntenzorg tussen de onderzoeksafdeling Biomedische Wetenschappen voor Cellen en Systemen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de klinische afdelingen Neurologie van het UMCG, Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis.  Stichting MS Research steunt het onderzoek van het MSCNN vanaf het ontstaan met structurele programmasubsidies, en middels diverse individuele succesvolle onderzoeksprojecten. MS onderzoek kent een lange traditie in Groningen: De eerste subsidie van Stichting MS Research werd meer dan 35 jaar geleden toegekend aan onderzoek naar myeline in Groningen! Donateurs van Stichting MS Research hebben in totaal 8.5 miljoen euro bijgedragen aan het centrum.

Geef voor onderzoek aan MS Centrum Noord Nederland.

Dit is bereikt

Door het onderzoek binnen het MSCNN is veel kennis vergaard over de processen die een rol spelen bij de afbraak en aanmaak van myeline. Myeline is de vetachtige isolatielaag van zenuwen, welke beschadigd raakt bij MS. Als beschadigd myeline niet goed wordt gerepareerd zorgt dat voor de vele beperkingen en de toenemende klachten die de mensen met MS ervaren. Doordat we de processen die een rol spelen bij de afbraak en aanmaak van myeline nu beter begrijpen zijn we weer een stap(je) verder gekomen in de richting van het ontwikkelen van een therapie die myeline reparatie bevordert. Dit alles met als doel MS beter te begrijpen en de ziektelast voor de mensen met MS te verminderen.

Onderzoek MS Centrum Noord Nederland

Het huidige onderzoek van het MSCNN richt zich op bevorderen van het herstel van myeline en het ontwikkelen van nieuwe therapieën om MS te behandelen en achteruitgang in het functioneren van mensen met MS te voorkomen. We proberen een compleet beeld te krijgen van de factoren die de aanmaak van myeline verstoren, door o.a. gezond weefsel en MS-weefsel, oftewel laesies, met elkaar te vergelijken in de breedst mogelijke zin.

Daarnaast zijn we op zoek naar de oorzaak van MS en willen we met de allernieuwste technieken, waarmee we letterlijk cel voor cel bekijken, de allereerste veranderingen die ontstaan in de hersenen van mensen met MS in kaart brengen. Als we weten hoe de laesies tot stand komen, kunnen wij deze informatie gebruiken om het ontstaan van laesies te voorkomen

Het Groningse onderzoek met stamcellen en de ontwikkeling van de iPS technologie heeft geresulteerd in een MSiPS Biobank, die wordt gevuld met cellen van mensen met MS en familieleden. Met deze MS-iPS cellen maken we ‘mini-hersenen in een kweekschaaltje’, waarmee we de oorzaken van MS, processen die een rol spelen bij MS, de erfelijke component en in de toekomst ook nieuwe veelbelovende medicamenten, kunnen bestuderen.

Eind 2018 ontving MSCNN haar tweede programmasubsidie van Stichting MS Research. Hier leest u meer over het onderzoek dat wordt mogelijk gemaakt met de programmasubsidie. Wilt u meedoen aan onderzoek bij MSCNN? Kijk voor een actueel overzicht op hun website.

MS Centrum Noord Nederland is trots op …

We weten nu veel meer over myeline dan 35 jaar geleden. Het onderzoek van het MSCNN naar myeline herstel heeft direct geleid tot het ontdekken van een aantal factoren die belemmerend werken op de aanmaak van nieuw myeline en met deze kennis kunnen we met ons vervolgonderzoek daadwerkelijk iets betekenen voor mensen met (progressieve) MS.

Daarnaast is het MSCNN trots op al haar medewerkers: van neuroloog tot MS-verpleegkundige, van hoogleraar tot promovendus en van analist tot secretaresse. Al deze mensen dragen hun steentje bij om MS beter te begrijpen, nieuwe behandelingsmethoden te vinden en de zorg voor mensen met MS in de regio (en daarbuiten) te verbeteren.

 

MS Centrum Noord Nederland werkt aan …

Het MSCNN probeert door het toepassen en samenbrengen van nieuwe, innovatieve technieken nog meer inzicht te krijgen in de ziekte MS wat uiteindelijk moet leiden tot het beschikbaar komen van therapieën voor alle MS-subtypen. Ons onderzoek verloopt in logische stappen.

  1. We doen onderzoek naar de precieze factoren die myeline herstel bevorderen.
  2. We ontwikkelen mini-hersenen met behulp van iPS cellen van mensen met MS waarin deze stoffen ook getest kunnen worden.
  3. We ontwikkelen een nieuwe PET-scan die myeline in mensen kan meten zodat het effect van deze stoffen ook in mensen goed gemeten kan worden.

Dit alles met het doel een behandeling te ontwikkelen waarmee we daadwerkelijk de achteruitgang bij mensen met (progressieve) MS remmen. 

Daarnaast doen we onderzoek in samenwerking met de Stichting VISIO naar behandelingen voor klachten van het zien bij mensen met MS. Ook kijken we naar de mechanismen achter moeheid en vermoeidheid, een ander belangrijk probleem voor mensen met MS. Dit alles gebeurt in combinatie met het onderzoek naar het ontstaan van MS.