MS Centrum Amsterdam

Samen met MS centrum Amsterdam 

Het MS Centrum Amsterdam behoort tot de wetenschappelijke top drie van de academische MS centra wereldwijd. Hoogwaardig MS-onderzoek, zorg voor mensen met MS en het opleiden van MS-deskundigen staan centraal. Ruim honderd onderzoekers, zorgverleners en ondersteunend personeel van twaalf afdelingen zetten zich dagelijks in voor mensen met MS.

In 1998 stond Stichting MS Research mede aan de wieg van het MS Centrum Amsterdam. Al die jaren heeft de Stichting het centrum gesteund door middel van programmasubsidies (de zesde programmasubsidie loopt van 2019 tot 2023) en individuele subsidies voor pilots, projecten en fellowships. Sinds de oprichting van het MS Centrum Amsterdam hebben donateurs van Stichting MS Research alles bij elkaar meer dan 29 miljoen bijgedragen aan het centrum.

Geef voor onderzoek aan MS Centrum Amsterdam.

Dit is bereikt 

 • Snel en betrouwbaar de diagnose stellen
  Door het gebruik van MRI kunnen we veel sneller en met grotere zekerheid de diagnose MS stellen. Eind jaren tachtig stond in VUmc de eerste MRI-scanner in Nederland. Onderzoek van professor Barkhof heeft er toe geleid dat MRI-scans werden toegevoegd aan het stellen van de diagnose.
 • Meer weten over ontstekingen in hersenen en ruggenmerg
  We weten al veel beter welke cellen op welke manier een rol spelen bij het ontstaan van een laesie. Daardoor kunnen en zijn er al behandelingen ontwikkeld die specifiek op bepaalde ziekteprocessen ingrijpen. Bij het MS Centrum Amsterdam heeft onder andere bijgedragen aan meer kennis over de bloed-hersenbarrière, de afscheiding tussen het bloed en het vocht in de hersenen. Ook weten we meer over de rol van mitochondriën, de energiecentrales van de cel, en over zuurstofradicalen.
 • Meer weten over hersenweefselafbraak
  Naast de aanwezigheid van ontsteking blijkt uit studies, van onder andere het MS Centrum Amsterdam, dat hersenweefsel verdwijnt. Het verlies van hersenweefsel is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de achteruitgang van het cognitief functioneren. Bij het MS Centrum Amsterdam is het Expertisecentrum Cognitie opgericht voor onderzoek en zorg voor mensen met MS en cognitieve klachten.
 • Behandeling van het ziekteverloop beïnvloeden
  De behandelmogelijkheden zijn gegroeid van niks in 1995 naar meer dan 10 behandelingen nu. De eerste middelen die de jaren negentig op de markt kwamen waren onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam nauw betrokken. Ook bij de het eerste tweedelijnsmiddel, natalizumab, heeft het MS Centrum Amsterdam veel aan bijgedragen.
 • Monitoren van bijwerkingen
  Het nadeel van meer medicatiemogelijkheden is dat mensen met MS ook te maken krijgen met meer bijwerkingen. Met het goed monitoren van mensen met behulp van MRI kunnen ernstige bijwerkingen vroeg herkent en behandeld worden. Richtlijnen hiervoor zijn opgesteld met onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam.

Onderzoek MS Centrum Amsterdam 

Onderzoek richt zich op het behoud van optimale functie voor mensen met MS, zodat de kwaliteit van leven hoog en participatie in de samenleving volwaardig blijft. Ofwel: een betere toekomst voor mensen met MS.

Het onderzoek richt zich op:

1.       Op tijd erbij/ vroeg tijdige diagnose
2.       Juiste moment / tijdige therapie
3.       Ontsteking remmen
4.       Zenuwen beschermen
5.       Verbetering van functie

Hier leest u meer over het onderzoek dat Stichting MS Research financieel steunt met een programmasubsidie. Wilt u meedoen aan onderzoek van het MS Centrum Amsterdam? Kijk dan voor een actueel overzicht op hun website.

MS Centrum Amsterdam is trots op … 

alles wat bereikt is sinds 1998. Trots op het werk van de onderzoekers binnen het centrum, maar ook trots op de vele nationale en internationale samenwerkingen die hebben geleid tot meer onze kennis over en betere behandeling van MS.

MS Centrum Amsterdam  werkt aan … 

een wereld zonder MS.

 


Meer informatie over het centrum vindt u opwww.mscentrumamsterdam.nl