Lopend Onderzoek

Leidt schade aan hersenweefsel tot meer schade?

Merlin Weeda, onderzoeker aan het VUmc MS Centrum Amsterdam, bestudeert het verband tussen ontstekingsschade en hersenkrimp bij MS. Door antwoord te geven op de vraag welk effect deze vormen van schade op elkaar hebben, en hoe zij zich in de tijd ontwikkelen, hopen Merlin en collega's betere aanknopingspunten te vinden voor nieuwe behandelingen.

drs. Merlin Weeda, onderzoeker

Waarom

Het is momenteel nog niet bekend of en hoe de (ontstekings)schade in de hersenen van mensen met MS is gerelateerd aan de hersenkrimp die ook optreedt. Deze kennis is nodig om te bepalen of bestaande medicatie gericht tegen het afweersysteem ook de bron van het ontstaan van schade bij MS aanpakt, of alleen de symptomen bestrijdt. 

Hoe

Voor haar onderzoek worden personen die recent (de afgelopen 5 jaar) de diagnose relapsing remitting MS hebben gekregen en gezonde vrijwilligers twee jaar vervolgd. In deze periode bezoeken de deelnemers drie keer het ziekenhuis voor een uitgebreid MRI onderzoek, een neuropsychologisch en een lichamelijk onderzoek.

Verwachte resultaten

Merlin verwacht met dit onderzoek de snelheid van de hersenkrimp over tijd te kunnen relateren aan de hoeveelheid (ontstekings)schade in het hersenweefsel. Daarnaast verwachten ze ook te vinden wat voor effect dit heeft op het lichamelijk en cognitief functioneren van een persoon met MS.

 

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting MS Research.