Onderzoek dat wij financieren

Het digitaal wetenschapskatern bevat een opsomming van de onderzoeksubsidies gefinancierd door Stichting MS Research. Dit betreft alle projecten die zijn toegekend, lopen of zijn afgerond in 2019. De informatie op deze website vervangt het gedrukte wetenschapskatern dat de Stichting in voorgaande jaren heeft uitgebracht.

De projecten zijn gerangschikt per doel: onderzoek naar de oorzaken van MS, onderzoek naar de behandeling van MS; onderzoek ter verbetering van de diagnose & verloop van MS; onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Naast het doel, de titel en naam/namen van betrokken onderzoeker(s), is ook de subsidievorm weergegeven. Voor meer informatie over een specifiek project, klikt u simpelweg op betreffende titel. De omschrijving van elk project bevat het belang van het onderzoek, de gebruikte methode, de (verwachte) resultaten en de impact.

Een meerjarig onderzoeksproject resulteert vaak in een proefschrift waarop een onderzoeker in opleiding promoveert. Hier treft u het overzicht van de proefschriften.

Project nummer Doel Titel Onderzoeker (instituut) Subsidievorm
13-830MS   Functionele kenmerken van microglia in normaal-ogend MS
hersenweefsel
Huitinga (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
14-875MS De rol van afweercellen geïnfecteerd door het Epstein-Barr virus bij de
ontwikkeling van MS
van Luijn en Hintzen (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
14-876MS Leidt schade aan hersenweefsel tot meer schade? Vrenken en Pouwels (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
14-880MS Man-vrouw verschillen bij MS Huitinga (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
15-904MS   Verschillen tussen eigenschappen van gliacellen in de hersenen
van mensen met MS
van Dam (VUmc, Amsterdam) en Boddeke (UMCG, Groningen) Meerjarig project
16-947MS

............ 

Hoe dragen microglia bij aan de ontwikkeling van MS?

Kooistra (UMCG, Groningen) Fellowship
16-952MS Remming van Th17.1 afweercellen in vroege MS: richting persoonsgebonden therapie Van Luijn (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
16-954MS Expertisecentrum cognitie bij MS Geurts en Hulst (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
17-970MS Het verschil tussen witte en grijze stof: wat zorgt ervoor dat cellen myelineherstel gaan ondersteunen? Lentferink (UMCG, Groningen), Bogie (Universiteit Hasselt, België) Pré-pilot project
17-975MS Hoe begint een MS-ontsteking? Huitinga (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) MS Out-of-the Box Grant
17-977 Wat drijft MS-progressie Dr. B. Clarkson (Mayo Clinic, Rochester MN, USA) Booster award
17-985 MS MS ORIGINS project: De invloed van omgevings- en genetische MS risicofactoren op hersenontwikkeling bij gezonde kinderen in de Generation R studie. Neuteboom (ErasmusMC) Meerjarig Project
17-995 MS Wat doet de T cel in de hersenen van iemand met MS? Hintzen, Verjans (ErasmusMC) Meerjarig Project
18-1001 MS Hoe ontstaat MS? Met de allernieuwste methodes de allereerste veranderingen in MS vinden Eggen, Baron (UMCG, Groningen) MS out-of-the-box grant
18-1002 MS Een gecombineerde aanpak op zowel cel- als weefsel niveau om het ontstaan van MS-laesies te ontrafelen. Eggen (UMCG, Groningen)   Pilot Project
18-1036 MS   Het opsporen van vergelijkbare patronen in de vermenigvuldiging van B-cellen in MS. Kreft ( ErasmusMC, Rotterdam) Gemmy en Mibeth Tichelaar prijs
18-1034 MS Wordt MS door een virus veroorzaakt? Huitinga, Mason ( Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
19-1064 MS Bescherming van de toegangspoort naar de hersenen Dr. B. Broux (UHasselt) en prof.dr. H.E. de Vries (MS Centrum Amsterdam)  Booster Award
19-1067 MS           Verborgen virus veroorzaker MS?  Baron (MS Centrum Noord Nederland) en van Kasteren (LUMC) Out of the Box grant
19-1075 MS Twee typen T-cellen Drs. Steven Koetzier (ErasMS MS Centrum Rotterdam) en drs. Cindy Hoeks (BIOMED, UHasselt) Pilot Project
13-833MS Kan MS worden tegengegaan door het aanschakelen van de immuunremmer
VISTA?
Laman (UMCG, Groningen) Meerjarig project
15-898MS TNFR2 als een aangrijpingspunt voor de behandeling van MS Eisel, Laman en Baron (UMCG, Groningen) Meerjarig project
16-944MS Afgifte van een nieuw medicijn voor herstel van myelineschade in MS Baron, Zuhorn (UMCG, Groningen) Meerjarig project
16-972MS Brainwash: Transitie van lichaamscel naar hersencel Meilof (UMCG, Groningen) Meerjarig project
18-1016 MS De ontwikkeling van een medicijn dat de bloed-hersenbarrière kan passeren en in staat is myelineherstel te bevorderen van Schaik en Jongsma (UMCG) en Schepers (Uhasselt)  Pré-Pilot Project
18-1023 MS Gebruik maken van ons lichaamseigen herstelsysteem om MS aan te pakken Kooij (Amsterdam UMC-locatie VUmc) MS-fellowship
18-1030 MS Op maat doseren van natalizumab bij relapsing remitting MS Killestein (Amsterdam UMC-locatie VUmc) Meerjarig Project
19-1045 MS Poeptransplantatie bij MS Oosten en Ooijevaar (Amsterdam UMC - locatie VUmc) Pilot Project
19-1051 MS Stamceltherapie bij MS Uitdehaag, Killestein, Zweegman (Amsterdam UMC) Meerjarig Project
16-927MS Nationaal Kinder MS Centrum Hintzen en Neutenboom (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
16-946MS Vermoeidheid en relapses monitoren en voorspellen in alledaagse
setting
Killestein (VUmc, Amsterdam) Publiek-private samenwerking
16-955MS Een scan om de afbraak van myeline bij personen met MS nauwkeurig te
meten
de Vries en Meilof (UMCG, Groningen) Programma Translationeel Onderzoek
18-1006 MS Oogbewegingen en hersennetwerk veranderingen in multiple sclerosis Balk, van Rijn (VUmc) Pilot Project
17-957 MS Project Y - oorzaak van verschillend ziekteverloop Prof.dr. B.M.J. Uitdehaag Meerjarig Project
18-1027 MS De ogen vertellen het verhaal Uitdehaag, Balk (Amsterdam UMC) Meerjarig project
19-1040 Voorspellen van effect behandeling met ‘radiomics’ Lambin (Universiteit Maastricht), Peeters (Universiteit Hasselt) Pilot Project
19-1049 MS Computertechnologie maakt geavanceerde MRI breed beschikbaar Geurts, Bouman (Amsterdam UMC) Pilot Project
19-1052 MS Accuraat hersenkrimp meten Vrenken (Amsterdam UMC) Nationale samenwerking
15-911MS Cognitieve revalidatietherapie en mindfulness bij mensen met
MS (REMIND-MS)
de Jong (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
16-918MS WHEREABOUTS: moderne technologie voor het meten van sociale activiteiten de Groot (VUmc, Amsterdam) Pilot project
16-937MS Internet-ondersteunde Cognitieve Gedragstherapie voor vermoeidheid bij MS de Groot (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
16-948MS De behandeling van slikproblemen bij MS – Het optimale protocol voor neuromusculaire elektrostimulatie Geytenbeek (VUmc, Amsterdam) Pilot project
17-992 MS Stoppen van ziekte-modulerende medicatie bij stabiele relapsing remitting MS Strijbis, Killestein (VUmc) Klinisch Meerjarig Project
18-001 PP Vol vertrouwen de beste revalidatiebehandeling Dr. H. Beckerman Pilot project
18-002 PP Zorg voor mantelzorg; op weg naar begeleiding van de MenS naast de mens met MS Kooij (MS-expertisecentrum Nieuw Unicum, Zandvoort) Klinisch Meerjarig Project