Overzicht lopend onderzoek

Het digitaal wetenschapskatern bevat een opsomming van de onderzoeksubsidies gefinancierd door Stichting MS Research. Dit betreft alle projecten die zijn toegekend, lopen of zijn afgerond in 2017. De informatie op deze website vervangt het gedrukte wetenschapskatern dat de Stichting in voorgaande jaren heeft uitgebracht.

De projecten zijn gerangschikt per doel: onderzoek naar de oorzaken van MS, onderzoek naar de behandeling van MS; onderzoek ter verbetering van de diagnose & verloop van MS; onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Naast het doel, de titel en naam/namen van betrokken onderzoeker(s), is ook de subsidievorm weergegeven. Voor meer informatie over een specifiek project, klikt u simpelweg op betreffende titel. De omschrijving van elk project bevat het belang van het onderzoek, de gebruikte methode, de (verwachte) resultaten en de impact.

Een meerjarig onderzoeksproject resulteert vaak in een proefschrift waarop een onderzoeker in opleiding promoveert. Hier treft u het overzicht van de proefschriften uit 2017.   

Project nummer Doel Titel Onderzoeker (instituut) Subsidievorm
11-767MS

De therapeutische rol van galectine-4 in de aanmaak van myeline in
MS
Baron en Hoekstra (UMCG, Groningen) Meerjarig project
12-793MS Neurosteroiden als neuroprotectieve, pro-myelinisatie en
ontstekingsremmende factoren in MS
Luchetti (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
13-830MS   Functionele kenmerken van microglia in normaal-ogend MS
hersenweefsel
Huitinga (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
14-875MS De rol van afweercellen geïnfecteerd door het Epstein-Barr virus bij de
ontwikkeling van MS
van Luijn en Hintzen (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
14-876MS Leidt schade aan hersenweefsel tot meer schade? Vrenken en Pouwels (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
14-878MS Een verstoorde controle van ontsteking is de drijvende factor achter
progressie van MS
Kooij (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
14-880MS Man-vrouw verschillen bij MS Huitinga (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
15-891MS Grijze en witte stof remyelinisatie: de rol van het eiwit LXRβ Werkman (UMCG, Groningen) en Mailleux (Hasselt Universiteit, België) Pré-pilot project
15-893MS Het vinden van nieuwe therapeutische doelwitten in progressieve MS van Eggen (UMCG, Groningen) Pilot project
15-904MS    Verschillen tussen eigenschappen van gliacellen in de hersenen
van mensen met MS
van Dam (VUmc, Amsterdam) en Boddeke (UMCG, Groningen) Meerjarig project
16-935MS    Gebruik maken van natuurlijke variatie voor het bestuderen van microglia
in MS
Holtman (University of California, San Diego, USA) Gemmy & Mibeth Tichelaar Award
16-947MS

Hoe dragen microglia bij aan de ontwikkeling van MS?

Kooistra (UMCG, Groningen) Fellowship
16-952MS Remming van Th17.1 afweercellen in vroege MS: richting persoonsgebonden therapie Van Luijn (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
16-954MS Expertisecentrum cognitie bij MS Geurts en Hulst (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
17-970MS Het verschil tussen witte en grijze stof: wat zorgt ervoor dat cellen myelineherstel gaan ondersteunen? Lentferink (UMCG, Groningen), Bogie (Universiteit Hasselt, België) Pré-pilot project
17-975MS Hoe begint een MS-ontsteking? Huitinga (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) MS Out-of-the Box Grant
13-833MS Kan MS worden tegengegaan door het aanschakelen van de immuunremmer
VISTA?
Laman (UMCG, Groningen) Meerjarig project
15-898MS TNFR2 als een aangrijpingspunt voor de behandeling van MS Eisel, Laman en Baron (UMCG, Groningen) Meerjarig project
16-944MS Afgifte van een nieuw medicijn voor herstel van myelineschade in MS Baron, Zuhorn (UMCG, Groningen) Meerjarig project
16-972MS Brainwash: Transitie van lichaamscel naar hersencel Meilof (UMCG, Groningen) Meerjarig project
17-963MS SPARCL-1 als modulator van bloed-hersenbarrière functie Bridel (VUmc, Amsterdam) Pilot project
17-966MS Samenstelling en functie van de darmflora bij mensen met MS Laman (UMCG, Groningen) Pilot project
13-820MS Progressieve MS ontcijferd: De prognostische waarde van degenerende
netwerken
Schoonheim (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
15-890MS Een slim computersysteem voor het vinden van diffuse witte stof schade Platel (Radboud UMC, Nijmegen) en Vrenken (VUmc, Amsterdam) Pilot project
16-926MS Vloeibare biopten voor de diagnostiek en behandeling van MS Killestein en Würdinger (VUmc, Amsterdam) Pilot project
16-927MS Nationaal Kinder MS Centrum Hintzen en Neutenboom (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
16-946MS Vermoeidheid en relapses monitoren en voorspellen in alledaagse
setting
Killestein (VUmc, Amsterdam) Publiek-private samenwerking
16-955MS Een scan om de afbraak van myeline bij personen met MS nauwkeurig te
meten
de Vries en Meilof (UMCG, Groningen) Programma Translationeel Onderzoek
12-799MS Cognitieve achteruitgang en cognitieve revalidatie bij mensen met MS Hulst en Geurts (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
15-911MS Cognitieve revalidatietherapie en mindfulness bij mensen met
MS (REMIND-MS)
de Jong (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
15-912MS

..............

Is de DYMUS een betrouwbare vragenlijst om te screenen op
slikproblemen bij MS?
Geytenbeek (VUmc, Amsterdam), Ruhaak (Nieuw Unicum, Zandvoort) en Bogaardt
(University of Sydney, Australië)
Pilot project
16-918MS WHEREABOUTS: moderne technologie voor het meten van sociale activiteiten de Groot (VUmc, Amsterdam) Pilot project
16-937MS Internet-ondersteunde Cognitieve Gedragstherapie voor vermoeidheid bij MS de Groot (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
16-948MS De behandeling van slikproblemen bij MS – Het optimale protocol voor neuromusculaire elektrostimulatie Geytenbeek (VUmc, Amsterdam) Pilot project
16-949MS Verbeteren van cognitieve vaardigheden bij MS patiënten door
middel van zwak wisselstroomstimulatie: een haalbaarheidsstudie
Ćurčić-Blake en Aleman (UMCG, Groningen) Pilot project